Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad 211 liiget. Kokku ühendab liit 64% Tallinna hotelliturust ja 27% kogu Eesti hotelliturust.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

EHRLi ja Advokaadibüroo TARK koolitus: Andmekaitse üldmääruse muutused

09. november 2017

Anname teada, et EHRL korraldab oma liikmetele andmekaitse üldmääruse koolituse teadvustamaks muudatusi, milleks tuleb valmis olla 2018 aasta kevadel.

Koolitused toimuvad 

9.novembril Tartus, Hotell Dorpat, konverentsikeskus, Krause saal

10.45 – 11.00   Registreerimine ja hommikukohv

11.00 – 14.00   Andmekaitse üldmääruse koolitus, küsimused – arutelu

 

 

16.novembril Tallinnas, Hotell Euroopa, saal Tallinn   Viimased vabad kohad

10.45 – 11.00   Registreerimine ja hommikukohv

11.00 – 14.00   Andmekaitse üldmääruse koolitus, küsimused –  arutelu

 

 

Koolituse viib läbi Advokaadibüroo TARK ning koolitus kestab orienteeruvalt 3 tundi.

EHRL-i liikmetele on osalemine tasuta. Hotelliliidu välistele külalistele on koolituse hinnaks  35 EUR.

Palume soovijatel registreerida end koolitusele saates emaili aadressile info@ehrl.ee, hiljemalt 6.novembriks (Tartu koolitus) ja 13.novembriks (Tallinna koolitus.)

 

TEEMA: Andmekaitse üldmäärus – hotelliettevõtjad, kas olete valmis?

KAVA

 1. SISSEJUHATUS
  • Andmekaitse põhimõisted
 • Isikuandmed ja sensitiivsed isikuandmed
 • Andmesubjekt
 • Töötlemine
 • Töötleja – vastutav töötleja ja volitatud töötleja
  • Andmetöötluse õiguslikud alused
 • Andmesubjekti nõusolek
 • Lepingu täitmise vajadus
 • Andmetöötleja seadusliku kohustuse täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Avalik huvi
 • Eluliste huvide kaitse
  • Üldmäärusega kaasnevad peamised muudatused

 

 1. ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED JA ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  • Põhimõtted
 • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
 • Eesmärgi piirang
 • Võimalikult väheste andmete kogumine
 • Täpsus
 • Säilitamise piirang
 • Andmete turvalisus
 • Vastutus (accountability)
  • Isiku õigused
 • õigus tutvuda andmetega
 • õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)
 • andmete ülekandmise õigus
 • õigus andmete parandamisele
 • õigus andmete töötlemise piiramisele
 • õigus esitada vastuväiteid

 

 1. ANDMESUBJEKTI NÕUSOLEK; PRIVAATSUSTINGIMUSED (privacy policy)
  • Nõusoleku tähtsus andmetöötluses
  • Nõuded kehtiva nõusoleku saamiseks
  • Privaatsustingimuste kohustuslikud punktid
 1. ANDMETÖÖTLUSREGISTER, ANDMEKAITSESPETSIALIST
  • Kes peavad andmetöötlusregistrit pidama?
  • Andmetöötlusregistri sisu ja selle pidamise nõuded
  • Kes peavad andmekaitsespetsialisti määrama?
  • Andmekaitsespetsialisti kvalifikatsiooninõuded, roll ettevõttes
 1. NÕUANDED ETTEVALMISTUSEGA ALUSTAMISEKS
  • Andmeaudit
  • Ettevõtte andmekaitse poliitika ja tegevuskava koostamine
  • Andmekaitse süsteemi loomine (IT ja alusdokumendid)
  • Töötajate koolitamine

///

 

Dear EHRL members,

 

EHRL together with TARK Law Office is organising Data Protection seminar for hoteliers to explain which changes is the sector facing from spring 2018.

 

Seminar in Tartu on 9th November, Hotell Dorpat, conference centre, room Krause

10.45 – 11.00       Registration and coffee

11.00 – 14.00      Seminar, open questions

 

 

Seminar in Tallinn on 16th November, Hotell Euroopa, conference centre, room Tallinn.

Timetable:

10.45 – 11.00    Registration and coffee

11.00 – 14.00   Seminar, open questions

 

 

Seminar will last approximately three hours and is carried out by TARK Law Office.

 

Participating at EHRL seminar is free of charge for EHRL members. For visitors outside EHRL, the cost of the seminar is 35.00 euros.

Please let us know about your participation via email info@ehrl.ee latest by 6th November (Tartu seminar) and 13th November (Tallinn seminar).

Seminar will be held in Estonian and precise content of the seminar can be seen above.