Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad 211 liiget. Kokku ühendab liit 64% Tallinna hotelliturust ja 27% kogu Eesti hotelliturust.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

Teeninduse Kutsenõukogu on andnud Eesti Hotelli ja Restorani Liidu Kutsekomisjonile kutse andmise õiguse 24.mai 2012/nr 1 järgmistele kutsetele:

 • abikokk, tase 3; kokk, tase 4; meisterkokk, tase 5
 • abikelner, tase 3; kelner, tase 4; vanemkelner, tase 5
 • hotelliteenindaja, tase 3; 4; hotelliteenindus spetsialist, tase 5
 • baarmen, tase 4

Tasumäärad

Teeninduse Kutsenõukogu vaatas läbi ja kinnitas 24. mail 2012 koosolekul hotelliteenindaja, tase 3, 4, 5.

KUTSETASUMÄÄR
Hotelliteenindaja, tase 3kutseomistamise tasu määraks on 185 eurot
Hotelliteenindaja, tase 4kutseomistamise tasu määraks on 185 eurot
Hotelliteenindaja, tase 5kutseomistamise tasu määraks on 185 eurot
Duplikaattasu määr on 15 eurot

Atesteeritud kutseeksami keskused

 • Kuressaare Ametikoool
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Tallinna Teeninduskool
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva õppekoht

Nõuded hotelliteenindaja kutseeksamikeskusele.