Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad 211 liiget. Kokku ühendab liit 64% Tallinna hotelliturust ja 27% kogu Eesti hotelliturust.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

Teenindus Kutsenõukogu on andnud Eesti Hotelli ja Restorani Liidu Kutsekomisjonile kutse andmise õiguse alates mai 2016 järgmistele kutsetele:

 • abikokk, tase 3
 • kokk, tase 4
 • vanemkokk, tase 5

 

KUTSESTANDARDID leitavad Kutsekoja kodulehelt

 • Abikokk, tase 3            (kehtib kuni 08.11.2022)
 • Kokk, tase 4                  (kehtib kuni 08.11.2022)
 • Vanemkokk, tase 5     (kehtib kuni 08.11.2022)
 • Toitlustus- ja majutusteeninduse valdkonna kutse andmise kord (uuendamisel)

Tasumäärad

Teeninduse Kutsenõukogu vaatas läbi ja kinnitas uue hinnakirja, mis hakkas kehtima 1.juuli 2017  abikokk, tase 3; kokk, tase 4; vanemkokk, tase 5 kutseomistamise eest tasu arvestamise kalkulatsioonid:

KUTSETASUMÄÄRAD
Abikokk, tase 3kutseomistamise tasu määraks on 67 eurot (koolilõpetaja); 160 eurot (Töömaailm)
Kokk, tase 4 kutseomistamise tasu määraks on 67 eurot (koolilõpetaja); 185 eurot (Töömaailm)
Vanemkokk, tase 5 kutseomistamise tasu määraks on 185 eurot (Töömaailm)
Duplikaattasu määr on 15 eurot

Atesteeritud koka kutseeksami keskused

 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Tallinna Teeninduskool
 • Kehtna Kutsehariduskeskus
 • Kuressaare Ametikool
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Viljandi Kutseõppekeskus
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
 • Rakvere Ametikool
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Jõhvi õppekoht
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva õppekoht
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe õppekoht
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Valgamaa Kutseõppekeskus
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus, Urvaste õppekoht
 • SA Tallinna Erateeninduskool
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põltsamaa õppekoht
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus, Paide õppekoht
 • Väike-Maarja Õppekeskus
 • Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus

Nõuded koka kutseeksamikeskusele