Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad 211 liiget. Kokku ühendab liit 64% Tallinna hotelliturust ja 27% kogu Eesti hotelliturust.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

Majutusstatistika 2017(jaan-apr)

Majutusettevõtete teenuseid kasutas aprillis 157 000 välis- ja 100 000 siseturisti, kelle arv suurenes eelmise aasta aprilliga võrreldes vastavalt 12% ja 16%, teatab Statistikaamet. Välisturistide veedetud ööde arv kasvas 9% ja siseturistide ööbimiste arv 15%.

Esimese 4 kuu kokkuvõttes kasvas välisturistide veedetud ööde arv 8% ja siseturistide ööbimiste arv 12%. Välisturistide ööbimised jõudsid uue rekordini pärast mõningast madalseisu 2015.-2016.a. (esimese 4 kuu võrdluses). Siseturistide ööbimised jõudsid uue rekordini juba viiendat aastat järjest. Absoluutarvudes lisanduski kõige rohkem siseturistide ööbimisi, välisturgudest lisandus arvuliselt kõige rohkem Vene turistide ööbimisi, kuid kasvu näitasid ka teised suuremad välisturud: Soome, Läti, Saksamaa, Rootsi, Suurbritannia.

Statistikaameti pressiteade aprilli kohta: http://www.stat.ee/pressiteade-2017-066 .

Detailne info on lisatud tabelis