Estonian Hotel and Restaurant Association

Estonian Hotel and Restaurant Association

Hotelli- ja restoranipidajate kohtumine Narvas

28. September 2022

28. septembril kohtume Narvas hotelli- ja restoraniettevõtjatega. Tutvustame EHRL’i tegevussuundi ja arutleme kuidas saaks riik ja erialaliit olla kasulik Ida-Virumaa külalislahkuse sektorile. Ootame kõiki kohalikke ettevõtjaid, kes soovivad sel teemal kaasa mõelda ja öelda. Täpsem info: killu@ehrl.ee

This website uses cookies. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more Accept