Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad pea 200 liiget.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

Kutse tööandjatele: koolitus juhtivtöötajate kuritarvituste eest

15. November 2019

Tere!

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub kõiki liikmeid Soraineni koolitusele “Kuidas kaitsta ettevõtjat juhtivtöötajate kuritarvituse eest?”, mis toimub 15. novembril algusega kell 9:00 Tööandjate majas (Kiriku 6).

Teema käsitlus: Milles seisneb ettevõtja tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus? Milliste praktiliste ennetusmeetmetena saaks ettevõtja end kaitsta? Kuidas toimida juhul, kui süütegu on juba toime pandud ehk millised on ettevõtja võimalused oma õiguste kaitseks?

Koolitajad: advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Karin Madisson, vandeadvokaat ja nõunik Norman Aas ja advokaat Kelli Eilart

Kestus: ca 3-4 h

Arvestades aina enam tähelepanu alla sattuvaid korruptsiooni, omastamise vm varavastase süüteo toimepanemisega seotud juhtumeid, on väga oluline ettevõtjal endal suurendada teadlikkust erinevatest võimalustest, kuidas selliste olukordade eest end kaitsta. Põhjus on lihtne. Kehtiva seadusandluse alusel vastutab juriidiline isik süütegude eest, mille on toime pannud tema organi, organi liikme, juhtivtöötaja või pädev isiku poolt. Süü välistamiseks peab suutma ettevõtja tõendada, et ta on teinud kõik endast oleneva (sh võtnud vastu kõik tõhusad ennetusmeetmed) selliste kuritarvituste vältimiseks.

Osalemine on Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetele tasuta. Palume osalemisest teada anda aadressil employers@employers.ee hiljemalt 13. novembriks.

This website uses cookies. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more Accept