Estonian Hotel and Restaurant Association

Estonian Hotel and Restaurant Association

Majutusettevõtte käibejuhtimise alusprintsiipide ja praktikate algkursus

04. April 2017

Principles and Practices of Hospitality Revenue Management

MAJUTUSETTEVÕTTE KÄIBEJUHTIMISE ALUSPRINTSIIPIDE JA PRAKTIKATE ALGKURSUS

04. ja 11.aprill 2017

Ekspert: Nina Niemi
Coach: Terje Kalamees

Koolituse käigus omandatakse põhiteadmised käibejuhtimisest ja selle rakendamisvõimalustest majutusettevõtetes. Koolituse eesmärk on osalejatele pakkuda ettevõtte käibe suurendamiseks  vajalikke teadmisi. Koolitusel osalejatele tutvustatakse käibejuhtimise põhitõdesid, antakse praktilisi nõuandeid käibejuhtimise rakendamiseks ettevõttes eesmärgiga suurendada efektiivsust, kasumlikkust ja konkurentsivõimet.
Koolitusel tutvustatakse  strateegilist käibejuhtimise protsessi tuues välja  ettevõtte sisese ja välise hindamise olulisuse koos nõudluse ja pakkumise juhtimisega läbi hinnakujunduse ning müügimahtude planeerimise.
Käibe prognoosimise raames käsitletakse tuleviku hotelli-ja majutusettevõtete majandust  iseloomustavaid dünaamikaid.
Koolitusele on oodatud osalema hotellide alg- ja keskastmejuhte. Koolituse läbimise tulemusena suudab osaleja mõista ning rakendada ettevõttes käibejuhtimise metoodikat.

Vaata lisa siit