Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

.

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad 198 liiget.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

Majutusettevõtte käibejuhtimise alusprintsiipide ja praktikate algkursus

04. April 2017

Principles and Practices of Hospitality Revenue Management

MAJUTUSETTEVÕTTE KÄIBEJUHTIMISE ALUSPRINTSIIPIDE JA PRAKTIKATE ALGKURSUS

04. ja 11.aprill 2017

Ekspert: Nina Niemi
Coach: Terje Kalamees

Koolituse käigus omandatakse põhiteadmised käibejuhtimisest ja selle rakendamisvõimalustest majutusettevõtetes. Koolituse eesmärk on osalejatele pakkuda ettevõtte käibe suurendamiseks  vajalikke teadmisi. Koolitusel osalejatele tutvustatakse käibejuhtimise põhitõdesid, antakse praktilisi nõuandeid käibejuhtimise rakendamiseks ettevõttes eesmärgiga suurendada efektiivsust, kasumlikkust ja konkurentsivõimet.
Koolitusel tutvustatakse  strateegilist käibejuhtimise protsessi tuues välja  ettevõtte sisese ja välise hindamise olulisuse koos nõudluse ja pakkumise juhtimisega läbi hinnakujunduse ning müügimahtude planeerimise.
Käibe prognoosimise raames käsitletakse tuleviku hotelli-ja majutusettevõtete majandust  iseloomustavaid dünaamikaid.
Koolitusele on oodatud osalema hotellide alg- ja keskastmejuhte. Koolituse läbimise tulemusena suudab osaleja mõista ning rakendada ettevõttes käibejuhtimise metoodikat.

Vaata lisa siit

This website uses cookies. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more Accept