Estonian Hotel and Restaurant Association

Estonian Hotel and Restaurant Association

Koolitus: Uue töötaja sisseelamisprogrammi loomine ja juhtimine 28.03.2023

28. March 2023

Läbimõeldud uue töötaja sisseelamisprogramm ehk onboarding on meeskonna juhtidele oluline tööriist, tagamaks uue inimese võimalikult kiire ja efektiivse ettevõttesse, tiimi ja enda ametikohta sisseelamise.

Koolituse eesmärk on anda teadmised onboarding programmi sisust, selle loomise alustest ning juhtimise ning elluviimise põhimõtetest ja tegevustest. Koolitusel on oluline roll ka “train the trainer” oskuste arendamisel – oskuste õpetamisel on teatud nipid, mis viivad parema tulemuseni.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab uue töötaja sisseelamisprogrammi sisu ja väärtust
  • Oskab koostada oma ettevõtte põhise sisseelamisprogrammi ja seda ka ellu viia uute töötajate puhul
  • Teab kuidas õpetada ja tutvustada uuele töötajale organisatsiooni väärtuseid, töö ja suhtluskultuuri, ametikoha, tiimi ja kogu organisatsiooni eesmärke, töötajaid, töövahendite kasutamist, tööülesandeid, juhtimisstruktuuri, kliendisuhtlust ja konkreetseid ametialaseid oskusi
  • Koolitus on juhtidele, kellel on soov paremini mõista uue töötaja sisseelamisprogrammi seost positiivse töötajakogemuse ja töötajate lojaalsusega.

Koolitaja: Helen Pärli / Areng.ee
Koolituse kogumaht on 7 akadeemilist tundi
Koolituse koht: IBIS Tallinn Center hotell
Koolituse soodushind 3.märtsini: 169+km / in

Registreeri koolitusele: Uue töötaja sisseelamisprogrammi loomine ja elluviimine | Areng.ee

This website uses cookies. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more Accept