Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Ajalugu

Arhiivimaterjalide põhjal koostanud Toomas Undusk.

 

Alates 1988-st aastast oli Eesti majanduses toimunud rida muutusi. Mõni aasta varem alanud „perestroika“ võimaldas alustada turumajandusega ka Eestis. Muutused algasid ka turismis kui majandusvaldkonnas. Kui seni korraldasid nii sise- kui välisturismi vaid riiklikud asutused ja organisatsioonid, siis nüüd tekkisid võimalused turismi korraldamiseks ka eraettevõtlusena, mida „ärisoont“ omavad ettevõtlikud inimesed ka kasutasid. Mistõttu oli ka loomulik, et  mitmed seni riiklikud turismiettevõtted muutsid oma tegevusvormi. Vastavalt kehtivale seadusandlusele, kujundati nii turismifirmad kui ka majutusasutused ümber riiklikeks äriettevõteteks ehk riiklikeks aktsiaseltsideks. Ja kui seadustati  eraomand, hakkasid muutuma senised riiklikud aktsiaseltsid eraomanduses olevateks äriühinguteks. Tavaskeemiks sai eraaktsiaseltside loomine riiklike aktsiaseltside baasil, sest ettevõtete juhtkonnad asutasid eraaktsiaseltsid ja ostsid riigilt ettevõtted välja. Sageli kaasati omanikena ka ettevõtete töötajaid, kellel oli soov ja võimalused aktsiate omandamiseks. See tähendas tõelise turumajanduse käivitumist Eesti turismis kui majandusvaldkonnas.

1991.aastal toimunud Eesti taasiseseisvumine võimaldas hakata arendama turismi kui ettevõtlusvaldkonda tasemel, milline oli tavapärane ka mujal maailmas. Tekkis võimalus suuremas mahus Eesti kui sihtturu müümiseks välisturistidele. See aga tähendas riigile kasuliku ekspordivaldkonna käivitumist, sest tekkis võimalus välisvaluuta teenimiseks.

 

Kuna olid juba rajatud ka mitmed erakapitalil majutus- ja toitlustusettevõtted, siis tekkis ka vajadus hakata korrastama ettevõtete turgu. Rahvusvaheliselt tunnustatud tavade kohaselt oli selleks parim võimalus ettevõtjate koondamine ühtseks organisatsiooniks, millise eesmärgiks oleks ühiste huvide eest seismine ja suhtlemine riiklike struktuuridega.

1990.a. olid turismifirmad koondunud ja asutanud Eesti Turismifirmade Liidu. Seega oli eeskuju juba olemas.

EHRL asutamiskoosolekul kirjutasid asutamisprotokollile alla:

   1. Harri Veering Tallinna Hotellikoondise peadirektor
   2. Toomas Sildmäe Finest Hotel Group direktor
   3. Andres Eesmaa Hotelli Palace direktor
   4. Raimo Kägu Hotelli Sport direktor
   5. Andres Liinat A/S Hotell Olümpia Ltd direktor
   6. Toomas Undusk Hotell Viru tegevdirektor
   7. Viktor Sutškov Hotelli Tallinn direktor
   8. Hannes Käbi Eesti Majandusjuhtide Instituudi hotelli direktor
   9. Leo Soots Motelli Peoleo direktor
   10. Ado Sepa A/S Pergo tegevdirektor
   11. Hannes Saarsoo Ü/E Westra direktor, Haapsalu
   12. Enn Proosväli Haapsalu Hotelli direktor, Haapsalu
   13. Dmitri Demjanov Tallinna Toitlustajate Liidu Juhatuse esimees, Restoran Gloria
   14. Jaanus Võitla Hotelli Imperial tegevdirektor
   15. Armin Mutle A/S Hellenid tegevdirektor
   16. Mart Raik Hotelli Taru direktor, Tartu

Asutamiskoosolekul otsustati asutada Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, kinnitada Liidu põhikiri.

 

Valiti 6-liikmeline juhatus:

   • Andres Eesmaa Hotell Palace
   • Andres Liinat Hotell Olümpia
   • Enn Proosväli Haapsalu Hotell
   • Toomas Undusk Hotell Viru
   • Raimo Kägu Hotell Sport
   • Dmitri Demjanov Restoran Gloria, Tallinna Toitlustajate Liit

Samal päeval toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Andres Eesmaa.

EHRL juhatuse esimehed läbi aegade:

   • Andres Eesmaa (1953-2003) 12.02.1992 – 20.06.1994
   • Toomas Sildmäe 20.06.1994-19.04.1999
   • Andres Liinat 19.04.1999 – 31.08.2000
   • Tarmo Sumberg 31.08.2000 – 2007
   • Feliks Mägus 2007 – 2012
   • Verni Loodmaa 2013 – 2019
   • Peeter Roose 2019 – 2020
   • Ain Käpp 2020 …

 

18.02.92 otsustati kuulutada välja konkurss tegevdirektori leidmiseks. Kuni tegevdirektori leidmiseni otsustati sõlmida leping Donald Visnapuuga EHRL registreerimiseks ning teiste formaalsuste korraldamiseks.

Donald Visnapuu töötas liidu tegevdirektorina kuni 2009 aastani. Järgnevad tegevjuhid on olnud: Sigre Luts 2009-2011, Raigo Triik 2012-2015, Maarika Liivamägi 26.10.2015-17.03.2021  ja alates 22.03.2021  Killu Maidla.

Esimesel juhatuse koosolekul otsustati veel:

Pöörduda EV Turismiameti poole hotellide atesteermise ühtse korra kinnitamiseks ning taotleda  EHRL-le õigust hotellide atesteerimise läbiviimiseks.

4. märts 1992.a. Juhatuse koosolekul, millest võtsid osa ETFL-i tegevdirektor pr. Silvi Bljumovitš ja Estraveli kommertsdirektor hr. Aivo Takis, arutati turismiteenustele rakendatavat käibemaksu. Otsustati esitada taotlus rahandusministeeriumile käibemaksu määra muutmiseks.

8. mai. 1992.a. registreeriti EHRL põhikiri EV Kaubandusministeeriumis.

Juba 1991.aastal toimusid esimesed suhete loomised teiste maade analoogsete organisatsioonidega. 15 – 16.aprillil 1991.a. külastasid hilisemad juhatuse liikmed hotelli Olümpia direktor Andres Liinat ja hotelli Viru tolleaegne asedirektor Toomas Undusk Rootsi Hotellide ja Restoranide Liidu kutsel nende aastakoosolekut. Lisaks koosolekul osalemisele, mille külaliseks oli ka Rahvusvahelise Hotellide ja Restoranide Liidu (IHRA) president Helge Holgersen,  külastati ka mitmeid Stockholmi hotelle ja tutvuti nende juhtidega, millest said alguse hilisemad koostöösidemed.

8.-10. maini 1992.a. viibisid Eestis Rootsi Hotelliliidu (SHR) Instituudi direktor hr. George Engström ja SHR asedirektor hr. Allan Nyren, kes tutvusid EHRL tegevuskavadega ning otsustasid anda EHRL-le soovituse IHRA-sse (International Hotel ja Restaurant Association) astumiseks.

9. detsember 1992.a. EV Majandusminister kinnitas hotelliklassifikatsiooni nõuded.

Esimesed Eesti tärnihotellideks said hotellid Olümpia ja Viru.

1993. aasta veebruaris võeti EHRL vastu Rahvusvahelise Hotelliliidu – International Hotel Association (IHA) liikmeks. International Hotel Association-i ajalugu ulatub aastasse 1869 kui Saksamaal asutasid 45 hotellipidajat endi huvide kaitseks All Hotelmen Alliance,i (AHA). Aegade jooksul organisatsioon arenes ja laienes erinevatesse riikidesse. 1947.aasta novembris Londonis toimunud konverentsil ühinesid nii Euroopa, Aasia kui ka USA hotellipidajate liidud Rahvusvaheliseks Hotellide Liiduks (International Hotels Association). 1953.aastal nimetati IHA  ÜRO  Kaubandus- ja Arengu Konverentsi alaliseks Vaatlejaliikmeks.

13-16.maini 1993.a. toimus St. Peterburgis IHRA Nõukogu koosolek. EHRL esimene osavõtt IHRA tööst. Osalesid: Andres Liinat, Feliks Mägus, Tarmo Sumberg, Toomas Undusk. Lisaks koosolekul osalemisele külastati mitmeid hotelle ja kohtuti hotellijuhtidega. Külastati hotelle Grand Hotel Europa ja vastavatud Marco Polo hotelliketi Nevski Palace.

September 1993.a. Tourest messiks valmis EHRL Hotelliteatmik, EHRL liikmete andmetega voldik, praegu  välja antava EHRL Hotellide Kataloogi eelkäija.

30. detsember 1993.a. EV Majandusminister kinnitas majutusasutuste struktuuri, üld- ja miinimumnõuded majutusteenuseid osutavatele üksik- ja juriidilistele isikutele.

1993.a. algasid läbirääkimised Eesti Autorite Ühinguga-ga (EAÜ). Pikad ja põhjalikud ning kauakestvad.

 

1994

 

26. jaanuar 1994.a. Andres Liinati ettepanekul otsustas juhatus hakata koguma statistikat hotelli- ja restoranimajanduse kohta. Lõplikult otsustati liikmete üldkoosolekul 30.märtsil 1994.a. Täiesti uus asi tol ajal, mistõttu arutelul oli üheks põhiküsimuseks andmete konfidentsiaalsuse küsimus.

26. jaanuar 1994.a. Dmitri Demjanovi ettepanekul otsustas juhatus hakata välja andma Aasta  Turismifirma auhinda. Liikmete üldkoosolekul 30.märtsil 1994.a. kinnitati auhinna statuut. Esimeseks aastaauhinna võitja, Aasta Turismifirma 1994 oli ESTRAVEL.

20. juuli 1994.a. EHRL juhatuse esimeheks valiti Toomas Sildmäe.

21. juulil 1994.a. toimus hotellis Peoleo EHRL ja ETFL juhatuste ühiskoosolek. Kirjutati alla kokkulepe, millega kiideti heaks IHA ja UFTAA hotellide ja turismifirmade suhtlemise koodeks ning võtta see omavahelisel suhtlemisel ka Eestis aluseks.

23. septembril 1994.a. korraldab EHRL hotellis Olümpia piduliku õhtusöögi Tourest-94 osavõtjatele.

 

1995

 

17.jaanuaril 1995  moodustati EHRL personalitöö- ja koolituskomisjon, mis on aktiivselt töötanud siiamaani. Komisjoni töös osalesid liikmeshotellide personalijuhid ja töö eesmärkideks olid teemad, millised sotud tööseadusandlusega ja personalikoolitusega. Peagi liitusid komisjoniga ka teeninduserialasid õpetavate kutseõppeasutuste juhid.

3. märtsil 1995.a. toimunud üldkoosolekul valiti uus EHRL juhatus: Toomas Sildmäe, Andres Liinat, Vladimir Saska, Mart Raik, Peep Jonas, Enn Proosväli, Dmitri Demjanov.

17-18. mai 1995.a. IHRA Rahvuslike Liitude Komitee istung Prahas. EHRL poolt esindajateks Andres Liinat, Tarmo Sumberg, Peep Jonas, Donald Visnapuu.

12. september 1995.a. Mart Raiki asendab juhatuses Pärnu piirkonna esindajana Egon Elstein.

1.-8.oktoober 1995. Toimus EHRL õppereis Iirimaale. Külastati mitmeid hotelle nii Dublinis kui ka kaugemal. Kohtuti sealsete hotellijuhtidega, kes tutvustasid oma hotelle ja ka golfiväljakuid. Külastati ka Galway Hotellikooli.

15. oktoobril 1995 korraldati koos AS Piccolo ja Eesti Kokkade Liiduga esimesed Eesti kokkade, kelnerite ja baarmenite meistrivõistlused. Toimumise kohaks Hotell Olümpia. Orgkomiteed juhtis hr. Dmitri Demjanov.

2-5. november 1995.a. EHRL võttis esimest korda osa IHA Kongressist. Kongress toimus Tel Avivis, osalesid Dmitri Demjanov, Egon Elstein ja Donald Visnapuu.

Aasta Turismifirma 1995 auhinna saab jälle Estravel.

Mais 1995 avab Tallinnas  hotellide juhtimis- ja arendusfirma  INN Grupp  Narva mnt.-l asuvas ETK hoones senise hosteli rekonstrueeritud ruumides 125-toalise hotelli Central. Hotellis on nõupidamisteruumid ja itaalia köögiga restoran Primavera. Tänu heale asukohale saavutab hotell kiiresti populaarsuse ja suure täituvuse.

 

1996

 

10. aprill 1996.a. Hotell Viru esindajana asendab Toomas Niinemäe juhatuses Vladimir Saskat.

22. aprillil 1996.a. Liikmete üldkoosolek toimus Malta saarel, hotellis New Dolmen.

Toimunud ühisnõupidamisel kirjutati alla ka kavatsuste protokollile asutada erakutseõppeasutus, mille asutajateks oleksid EHRL, ETFL ja AS Eesti Hotellikool. Kuna 1996.aasta augustikuuks ei oldud kavatsuste protokolli allakirjutanute vahel mõningate eriarvamuste tõttu veel ühise õppeasutuse asutamislepinguni jõutud, kuid õpilaste vastuvõtt oli juba välja kuulutatud, otsustas AS Eesti Hotellikooli juhatus  korraldada augustis 1996 sisseastumiskatsed, kuhu laekus kolme nädala jooksul    64 avaldust. Vastavalt soovile, samuti majanduslikele kaalutlustele otsustati avada 1 hotellimajanduse ôpperühm ôppeajaga 2 aastat hotelliteenindaja eriala omandamiseks ja 1 turismieriala ôpperühm ôppeajaga 2 aastat reisikonsultandi eriala omandamiseks.

1996.aastal alanud läbirääkimised EHRL-i ja ETFL-iga jõudsid 1997.aasta märtsiks kokkuleppeni asutada ühine erakutseõppeasutus nimega Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool  (lühendina EHTE).

Märtsis 2001.a. asutati erakooli pidamiseks seniste osanike poolt osaühing Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool.

25. september 1996.a. Andres Liinati ettepanekul otsustab juhatus töötada välja hotelli- ja restorani-erialade kutseväärtustamise programm. Kiidetakse heaks liikmete üldkoosolekul 03.märtsil 1997.a.

26. november 1996.a. EHRL aastauhind Aasta Turismifirma muudetakse aastaauhinnaks Aasta Parim. Esimese aastaauhinna Aasta Parim 1996 saab Tallinna Sadam.

 

1997

 

03. märts 1997.a. Liikmete üldkoosolekul Otepääl võeti vastu EHRL-i uus põhikiri kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.

29-30. mail 1997.a. toimus  Kuressaares EHRL liikmete ja hotelli- ning toitlustusala koolide esindajate kohtumine.

Aastaauhinna Aasta Parim 1997 saab reisibüroo WRIS.

 

1998

 

12-19. jaanuar 1998.a. viidi läbi esimesed “lahtiste uste päevad” EHRL-i liikmesettevõtetes, eesmärgiga tutvustada eelkõige noortele hotellierialasid.

09. märts.1998.a. liikmete üldkoosolek kiitis heaks personali- ja koolituskomisjoni ettepaneku hakata välja andma EHRL stipendiume parimatele hotelli- ja toitlustuserialasid õpetavate koolide õpilastele.

09. märts 1998.a. Liikmete üldkoosolek valis uue 9-liikmelise juhatuse: Toomas Sildmäe, Andres Liinat, Toomas Niinemäe, Jüri Uppin, Egon Elstein, Peep Jonas, Enn Proosväli, Jaak Põldma, Urmas Past.

Juhatuse esimeheks valiti Andres Liinat.

Liikmete üldkoosolekul võetakse vastu EHRL-i uus põhikiri kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.

20. mail toimus Lagle talus EHRL-i ja ETFL-i juhatuse ühiskoosolek.

Arutlusel olid:

 • Turismikorralduse seaduse eelnõu
 • Koostöö Turismiametiga
 • EHTE töö
 • Infovahetuse parandamine hotellikohtade broneerimisel

13-15. märtsil 1998.a. toimus Vilniuses Leedu, Läti, Poola ja Eesti hotelliliitude juhtide kohtumine.

20. mai 1998.a.  Hotell Viru esindajana asendab Yrjö Vanhanen juhatuses Toomas Niinemäe.

30. september 1998.a. Jagatakse välja esimesed EHRL stipendiumid. Stipendiumid said Ave Piikmann, Kati Jänes, Ruta Sisas, Virve Tomson, Annika Kalda, Heli Müristaja.

Aastaauhinna Aasta Parim 1998 sai Estonian Air.

1996. aastal erastatud kunagise pealinna esindushotelli Tallinn omanikfirma AS Irnesse Kapital rekonstrueerib ja avab koostöös rahvusvahelise hotelliketiga ACCOR 1998. Aastal hotelli Grand Hotel Mercure Tallinna nime all. Omanikfirma AS Irnesse Kapital sõlmis ACCORiga juhtimislepingu hotelli majandustegevuse korraldamiseks ja rekonstrueerimiseks. Uus, neljatärni tasemega 164-toaline hotell tõi kaasa olulise täienduse pealinna hotelliturule, suurendades eriti konkurentsi äriklassi klientide turul.

 

1999

 

25-28.märts 1999.a. toimub EHRL õppereis Viini.

19. aprill 1999.a. Kuna Toomas Sildmäel saab täis kaks järjestikust valitsemisaega, ei saa ta põhikirja järgi jätkata juhatuse esimehena. Juhatuse esimeheks valitakse Andres Liinat.

1. jaanuarist 1999.a. saab EHRL HOTREC-i (Euroopa Liidu hotellide, restoranide ja kohvikute katusorganisatsioon) vaatlejaliikmeks.

Mai 1999.a. Algavad läbirääkimised Taani valitsuse toetusel keskkonnaalase programmi Green Key rakendamiseks Eestis.

Aastaauhinna Aasta Parim 1999 saab reisibüroo Meelismatkad.

 

2000

10. aprill 2000.a. Liikmete üldkoosolekul  valitakse juhatuse koosseisu Tarmo Sumberg.

17. mai 2000.a. EHRL koos teiste turismiettevõtlust esindavate organisatsioonidega saadab Valitsusele kirja” Turism- kuuendik Eesti majandusest tunnustuseta”. Algab dialoog vajadusest Eestit maailmale paremini tutvustada.

31. august 2000.a. Toimus EHRL ja ETFL juhatuste ühiskoosolek. Kinnitati uus IH&RA ja UFTAA Hotellide ja Reisibüroode Suhtlemise Reeglistik.

31. august 2000.a. Andres Liinat palub end vabastada juhatuse esimehe ametist.

Juhatuse esimeheks valitakse Tarmo Sumberg.

15. november 2000.a. Riigikogu võttis vastu Turismiseaduse.

Aastaauhinna Aasta Parim 2000 saab Estravel.

 

2001

9. aprill 2001.a. Liikmete üldkoosolek valis uue juhatuse: Heldur Allese, Evelin Bötker, Egon Elstein, Urmas Past, Jaak Põldma, Toomas Sildmäe, Tarmo Sumberg, Jüri Uppin, Urmas Uustal, Yrjö Vanhanen.

Aasta auhinna Aasta parim 2001 saab Tallinna Ettevõtlusamet.

1.jaanuari seisuga on EHRL-s 54 liiget.

Juhatuse esimeheks valiti Tarmo Sumberg.

Juhatuse prioriteetideks on töö seadusandlusega: Käibemaksuseadus, Turismiseadus, Viisarežiimi puudutav seadusandlus, Tax-free kauplemise lõpetamine, Autoriõiguse seadus.

Seoses kutseseaduse vastuvõtmisega on tekkinud võimalus asuda kutsestandardite  väljatöötamisest järgmisse etappi – kutsekvalifikatsioonide väljaandmisele.

 

2002

Koos teiste turismiettevõtjatega tehtud lobbitöö tulemusena saavutati  üleminek suveajale.

EHRL 10-aastapäeva puhul töötati välja uus logo.

 

2003

Toimus esimene EHRL-i Kutsekomisjoni poolt korraldatud kutseeksam, mis oli Kokk I taseme eksam.

Eksamil oli kokku 8 osalejat ja kõik sooritasid eksami.

Hotellierialade kutseväärtustamise programmi raames korraldati  kutseõppeasutuste õpilastele lahtisteuste päevad hotellides.

ETFL kuulutas parimaks turismiedendajaks EHRL-i juhatuse esimehe Tarmo Sumbergi.

 

2004

Hakkab kehtima uus 5% käibemaksumäär majutusteenustele.

Turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette anda hotellide klassifitseerimine ettevõtteid esindavale organisatsioonile.

Välismaalaste seadus – EHRL on vastu, et välismaalaste majutamisel peab hotell hakkama kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust.

 

2005

Septembris toimus Riias Baltimaade hotelliliitude kohtumine, peamiseks  arutlusteemaks oli hotellide klassifitseerimissüsteemide ühtlustamise võimalused.

 

2006

Valmis Eesti Riiklik Turismi arengukava 2007-2013.

Esmakordselt anti välja Balti riikide  ühiskataloog “Hotels in Baltic States”  (21 000 eksemplari).

EHRL osales haridusmessil „Teeviit“. Messi  tarvis trükiti spetsiaalne  teenindussektori erialasid ja õppimisvõimalusi tutvustav ajakiri  “Hotelieur”.

9. veebruaril saatsid Tallinna hotellid avaliku pöördumise Tallinna Linnavalitsusele, milles peeti hädavajalikuks Tallinnasse rahvusvahelistele nõuetele vastava konverentsikeskuse rajamist.

15. aprillil teistkordselt läbi viidud taksot kasutanud klientide uuringu tulemused edastati Tallinna Linnavalitsusele. Uuringu tulemusena moodustas Tallinna Linnavalitsus taksokomisjoni, et teha  ettepanekuid seadusandluse muutmiseks.

Põhiprobleemiks oli Tallinnat külastavate välisturistide petmine taksojuhtide poolt, nõudes neilt tavatariifidest kõrgemaid hindu.

1. maist anti EHRL-ile õigus anda välja hotellidele ja motellidele järke (tärne).

Augustis Vilniuses toimunud Balti- ja Põhjamaade hotelliliitude juhtide kohtumisel moodustati ühtne Balti- ja Põhjamaade tärnisüsteemi juhatus.

Detsembris Kopenhaagenis toimus Balti- ja Põhjamaade tärnisüsteemi juhatus, koosolekul kinnitati ka ühtne tärninõuetesüsteem.

 

2007

EHRL-i juhatuse esimeheks valiti Feliks Mägus.

Aasta auhinna Aasta Parim väljaandmine. Aasta parimaks 2007 tunnistati  Tartu Ülikool ja selle 375. aastapäev aüritused. Kohalikul/regionaalsel tasandil tunnistati Parima vääriliseks Soomaa

Rahvuspark ja selle matkarajad kui turismiobjekt ja selle eestvedaja Aivar Ruukel.

Töötati välja kutseomistamise tingimused hotelliteenindaja II kutse saamiseks.

301 inimest taotles kutsetunnistust, 227-le anti välja kokk I kutsetunnistus, 22-le inimesele hotelliteenindaja I ja 3-le inimesele kokk II kutsetunnistus. Kokku taotles aastatel 2003-2007 kutsetunnistust  951 inimest, kutsetunnistusi anti välja  714.

 

2008

Seoses võimaluse avanemisega ka MTÜ-del (Liitudel) EAS-lt turundustoetust taotleda, töötati välja EHRL -i turundusstrateegia aastani  2011 ja taotleti turundustoetust summas 1,6 miljonit EEK, mis ka veebruaris EHRL-ile eraldati.

Korraldati traditsiooniline hotellide tärnisüsteemi infopäev ning kogu tärnialane info avaldati veebilehel www.starhotels.ee .

 

2009

 

Valitsus soovis hotellide majutusteenuse käibemaksu  tõsta 5%-lt 18%-le, mis oleks aga pärssinud Eesti kui turismisihtkoha konkurentsivõimet. Tänu aktiivsele selgitustööle Riigikogu erakondade seas, suudeti hoida ära halvim ja käibemaks tõusis vaid 9%-le.

Korraldati EAS-i toetusel Käibejuhtimise (Revenue Management) koolitus hotellide müügijuhtidele. Koolitaja saamiseks korraldati rahvusvaheline pakkumine, mille võitis koolitus- ja konsultatsioonifirma Xotels Hollandist. 2-päevasest koolitusest võttis osa kokku 41 töötajat 19-st EHRL-i liikmeshotellist.

Koolituse sisuks oli hotellide majandustegevuse efektiivsemaks muutmine läbi paremini planeeritud müügitegevuse, saavutamaks numbritubade müügis võimalikult kõrge keskmine hind.

 

2010

EHRL liitus 30. augustil seoses 2011.aastast ühinemisega Eurotsooniga erinevate koostööna valminud organisatsioonide Ausa Hinnastamise Kokkuleppega, mille juurde kuulus ka märk “Euro ei tõsta hinda.”

ETFL kuulutas parimaks turismiedendajaks EHRL-i juhatuse esimehe  Feliks Mäguse.

Loodi EHRL-i uus kodulehekülg, kus on olemas kaasaegsed võimalused interaktiivseks suhtlemiseks intranetis ja liikmete foorumis. Käivitati koostöö kaasaegse tehnilise lahendusega statistika kogumiseks, töötlemiseks ja esitamiseks firmaga J.A.K.O. Study and Survey.

 

2011

2. maist hakkas Eestis kehtima uus üle-Euroopaline Tärnisüsteem Hotelstars Union.

Esimene uue süsteemi järgi atesteeritud tärnihotell oli  Clarion Hotel  Euroopa. 

Detsembris kinnitas EAS uue turundusprojekti 2011-2013 kogumahus 136 630 eurot.

EHRLi kutsekomisjoni andmetel oli 2011. aasta kutsekvalifikatsiooni omandanud kokku 2820 kokka, kelnerit, hotelliteenindajat ja puhastusteenindajat.

 

2012

1. märtsil tähistati Meriton Grand Spa & Conference Hotel’is piduliku koosviibimisega EHRL-i  20-ndat aastapäeva.

 

2013

Märtsis, Vihula Mõisas toimunud EHRL üldkoosolekul valiti uus juhatus ja juhatuse esimees järgmiseks 3-ks aastaks.

Verni Loodmaa / juhatuse esimees / Hotell London; Hotell Pallas

Feliks Mägus / juhatuse aseesimees / Nordic Hotel Forum

Egon Elstein / Strand Spa ja Konverentsihotell

Heldur Allese / Hotell Saaremaa

Irmela Hensius / Hotell Telegraaf

Ain Käpp / TallinnHotels

Aigar Pindmaa / Hotell Kubija

Kaido Ojaperv / Radisson hotellide esindaja

Heinz Weisl / Meriton Grand Conference & Spa Hotel

Harry Põder / Sokos Hotel Viru

Toomas Undusk / Eesti Hotellikool

 

2014

Verni Loodmaa, juhatuse esimees

Feliks Mägus, aseesimees

Liikmed: Heldur Allese, Egon Elstein, Aigar Pindmaa,Flemming Poulsen, Harry Põder, Irmela Hensius, Heinz Weisl, Ain Käpp, Toomas Undusk.

 

2015

2015 aasta veebruari seisuga oli Eestis ametliku tärnisüsteemi alusel atesteeritud 26 hotelli.

Liikmete koguarv oli 204, neist 63 hotelli, 5 restorani, läbi Eesti Restoranide Liidu 93 restorani.

Kaaslikmeid oli kokku 25, s.h. 17 kooli.

Numbritubade koguarv oli 5935, neist 4578 ehk ca 25% Tallinna hotellides.

 

2016

3. 03. 2016 toimunud üldkoosolekul valiti juhatuse liikmeteks:

Verni Loodmaa  / Hotell London; Hotell Pallas

Feliks Mägus /  Nordic Hotel Forum

Egon Elstein / Strand Spa ja Konverentsihotell

Heldur Allese / Hotell Saaremaa Thalasso Spa

Irmela Hensius / Hotell Telegraaf

Ain Käpp / TallinnHotels

Aigar Pindmaa / Kubija Hotell Loodusspaa

David Mohren/ Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel

Harry Põder / Original Sokos Hotel Viru / Solo Sokos Hotel Estoria

Taavi Tiivel / Tallink Hotels

Martin Breuer / Eesti Restoranide Liit

 

EHRL-i revisjonikomisjoni liikmeteks valitu:

Tiit Sarv / OÜ Profexpo

Tiina Maisa / Viljandi Centrum Hotell

Karin Põldma / Nordic Hotel Forum

 

2017

Tallinnas toimus 26.-28. aprillil HOTREC-i  üldkoosolek, kus osales pea 100 Euroopa erinevate riikide Hotellide ja Restoranide Liitude presidenti ja tegevjuhti. Arutati Euroopa liitude olulisi teemasid ja jagati liitude juhtimisega seotud  kogemusi ja parimaid praktikaid. Räägiti valdkonna innovatsioonist ja tulevikust.

Konverentsil said sõna ka meie kohalikud ettevõtjad Tendo Lindvest hotellist “Palace” ja Linnar Viik IT-visionärina, et jagada oma kogemusi Euroopa hotelli ettevõtjatele.

Konverentsi delegaate tervitas EV Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Mai lõpus kohtus EHRL-i Tärnikomisjon, et arutada tärniklassifikatsiooni teemasid ning toimus ka kvaliteedijuhtimise koolitus, mida viis läbi Jari Kukkonen. Koolituse eesmärgiks oli parem hotellide kvaliteedi juhtimine ja hoidmine.

23. novembril alustati uue liikmete ja kaasliikmete kohtumiste formaadiga “Meet & Greet” (Kohtu ja tervita). Toimumiskohaks oli Restoran Rae Meierei. Külalisteks olid ETFL-ist Mariann Lugus, Eesti Konverentsibüroost Kadri Karu ja AS Tallinna Linnahalli nõukogu liige Kaia Jäppinen. Kohalviibijatele jagati infot Tourest 2008 kohta, mis toimub konverentsiäri turul nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Eestis ning mis toimub Linnahallis ja milliseid arenguid on oodata. Enda tegemistest andsid ülevaate ka mitmed kaasliikmed. Kohalviibinud hotellijuhid kinnitasid, et toimunud uus kohtumiste formaat on hea ja kiire võimalus infot saada ning võrgustikku tugevdada.

 

2018

29. jaanuaril toimus Pärnus korraline kohtumine Baltimaade hotelliliitudega. Balti hotelliliitudel on kujunenud traditsiooniks kohtuda kaks korda aastas, et viia end kurssi naaberriikide arengute ning väljakutsetega. Seekord kohtuti suvepealinnas Pärnus.

Liikmeskonna kinnistamie traditsiooniline kohtumine“ Meet & Greet VOL.2“ toimus 15.veebruaril  EHRLi liikme KODA Stay juures. Esinejateks oli KODA Stay esindaja Hannes Tall, kes rääkis uut tüüpi pakutavast majutuslahendusest.

EASi esindajad Mari Kareda ja Rasmus Vaino, kes esitlesid EV 100 suursündmuste kava. Arutleti ka selle üle, kuidas saavad hotellid-restoranid EV100 kampaaniat turundustegevusi enda ettevõtte müügis rakendada.

15. märtsil  toimus EHRL-i  26. üldkoosolek Pärnus Strand Spa & Konverentsihotellis.

Päevase koosoleku teemadeks olid 2017. aasta tegevusaruanne koos tulemusaruandega ning ülevaade 2018 aasta planeeritud tegevustest. Lisaks esines külalisena Belgia Leuveni ülikooli professor Jan van der Borg ettekandega turismitrendidest  järgnevatel aastatel.

Ari Björkqvist ja John Niser tutvustasid Haaga-Helia Baltic Hotel Management kooli ning kooli filiaali avamist Tallinnas. Booking.com esindaja Rogier Telder andis ülevaate broneerimis-süsteemi kasutamata võimalustest ning uuendustest. Koosolekul toimus ka kahe uue juhatuse liikme valimine. Ühehäälse hääletuse tulemusena valiti juhatuse liikmeteks Klaus Ek, kes juhib Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estoriat ning Daniel Baranowski, kes on Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotelli juht.

Aasta parimateks 2017 valiti Vabariiklikus kategoorias Eesti Konverentsibüroo ning piirkondliku kategooria auhind läks Pärnusse, Weekend Festivali korraldustiimile.

Aasta esimese nelja kuu jooksul on toimus kokku 20 kutseeksamit.

S.h. kokkade eksameid kokku 19, taotlejaid oli kokku 215.

Kelnerite eksameid kokku 2, taotlejaid 21.

 

2019

EHRL-i juhatuse esimeheks valiti Tallink Hotels’i juht Peeter Roose.

Uus juht pidas oluliseks ettevõtetele soodsa maksukeskkonna säilimist, samuti liikmeskonna suurendamist.

Aasta alguses sai hoo sisse EV Statistikaametiga koostöös toimuv turismisektori juhtimislaud. Projekt, kus töörühma on kaasatud kõik sektoriga seotud esindused alates EASist, Tallinna Linnast, Turismifirmade Liidust, Spaaliidust, Maaturismist, Konverentsibüroost, Tallinna Sadamast, Tallinna Lennujaamast kuni Eesti Panga ja MKM-ini välja.

 

2020

Aasta oli turismivaldkonnale väga erakordne, sest praktiliselt kogu aasta kestnud eriolukord tekkinud koroonaviiruse tõttu halvas turismi kui majandusvaldkonna. Peatus välisturistide saabumine Eestisse ja see mõjutas olulisel määral nii majutus- kui ka toitlustusettevõtlust, kuigi valitsus kehtestas toetusmeetmed ettevõtetetele. Jätkus dialoog valitsusasutustega võimalike toetusmeetmete jätkamiseks.  Juhatuse otsusega vähendati ajutiselt liikmetasusid.

Tegevuseesmärgid suunati siseturismi arendamiseks, kuid oli selge, et ka kohalike elanike puhkuseplaanid olid seoses pandeemiaga takistatud, mistõttu selline tegevus ei suuda tagada majutus- ja toitlustusettevõtetele piisavat klientide mahtu.

Teenindusvaldkonnas muutusid prioriteetideks puhtus ja turvalisus, et vältida pandeemiast klientidele tulenevaid ohtusid.

Tekkinud olukord muutis ebaselgeks ka tulevikuväljavaated 2021.aastaks.

Toimusid ka muutused liidu juhatuses: juhatuse esimeheks valiti TallinnHotelsi tegevjuht Ain Käpp.

 

2021

Märtsis alustas liidu tegevjuhina tööd Killu Maidla. See oli rangete koroonapiirangute aeg kus liidu põhifookuses oli piirangutest tulenevate kahjude kompenseerimine ettevõtetele riigi poolt ning leevenduste läbirääkimised valitsusliikmetega.

EHRL panustas aktiivselt Teeme PAI kampaania korraldamisse, millega koguti annetusi meditsiinivaldkonna töötajatele Pai-kaartide kinkimiseks. Paljud hotellid ja restoranid osalesid partneritena teenuste ostuamise poolelt. Koroonavastane vaktsineerimine tõi kaasa “rohelise passi” teemad ja EHRL soovis selle kasutuselevõttu koor kiirtestidega, et teenused taas avada. Kevadel loobuti ka pikaajalistest kontoriruumidest Tööandjate Keskliidu majas, tegevjuhi töö kolis kodukontorisse, mis sel ajal oli tavapärane inimeste seas, kelle selline võimalus. Mai lõpus toimus esimene hotelijuhtide ümarlauakohtumine Pärnus, kus lisaks liidu liikmetele oli oslejaid ka väljapoolt.

EHRL astus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks.

Kevadel tegi EHRL liikmete seas küsitluse, mille põhjal kaardistati eesoleva hooaja koolitusvajadused. Pärast laiaulatuslikku koondamist kriisi alguses olid ettevõtted palganud juurde märkimisväärsel hulgal uusi inimesi ja paljdue neidt puudus eelnev kogemus teenindusvaldkonnas. Juuni alguses korraldas EHRL koostöös Eesti Töötukassa ja Kõiv Koolitustega (heateenindus.ee) seminarisarja “Suveks valmis”. Neljal veebikoolitusel käsitleti nii teenindajale olulisi oskusi-teadmisi kui ka meeskonnajuhi kriisijärgset koolitust. Tänu Töötukassa toetusele olid koolitused kõigile tasuta ja igast koolitussarjast sai osa ~300 inimest.

EHRL’i üldkoosolek toimus 15.juunil,2021 Pärnus Strand Hotellis, koosolekule järgnes pidulik õhtusöök Rannahotelli restoranis – õhtusöögil valitsev meeleolu oli ülev, sest just paar päeva varem oli valitsuse otsusega kaotatud kl 23-ne tegevuspiirang ja see sündmus oli üle pika aja esimene, kus pidu ei pidanud varakult lõpetama. Üldkoosolekut külastas ja tervitas sõnavõtuga ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Hr Sutt, esinejate seas olid Kati Suun, Romet Vaino ja Noel Toolan – Iiri turismiguru, kes oli Ain Käpa eestvedamisel aktiivselt kaasatud ka EAS Turismiarenduskeskuse turismi RESTART projekti.

Augustis vormistati ametlikult ka EHRL’i Külalislahkuse Klaster, milel eesmärk on ühendada toidukultuuri tugevdamisest huvitatud organisatsioonid ja koos valdkonna arengusse panustada. Külalislahkuse klastri eestvedajaks on Kristjan Peäske, restoranide LEE ja Lore Bistroo omanik ning EHRL’i juhatuse liige.

Augustis alustati koostööd PR- agentuuriga Miltton.

EHRL alustas läbirääkimise Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Kaubandustöötajate Ametiühinguga, et saavutada kokkulepe paindlikuma töösuhte võimaldamises. Läbirääkimistel osalevad ka Tööandjate Keskliit, Sotsiaalministeerium ja Majandus- Kommunikatsiooniministeerium. Septembris lansseeriti Eesti Hotellide ja Restoranide Kinkekaart – EHRL’i liikmete ühine kinkekaart, mille müük toimub EHRL’i kodulehe veebipoes ja mida saab kasutada suures valikus Eesti hotellides ja restoranides. Kinkekaardi projektiga saavad liituda vaid liitu kuuluvad ettevõtted ja neid müüakse kahes väärtuses: 50 ja 100 eurone kaart. Sügisel toimus Saaremaal, Mändjalas Saare hotellijuhtide ümarlaud, sarnaselt Pärnuga oli ka siin osalejaid nii liidust kui väljapoolt liitu. EHRL ja Külalislahkuse Klaster said kaasa rääkida Maaeluministeeriumi juures valminud visioonidokumendi Eesti Toit 2021-2025 valmimises, meie eestvedamisel lisati sinna mitmed punktid kohaliku tooraine väärindamise osas läbi restoranikultuuri ja Eesti restoranikultuuri tutvustamise väljatoomine välistegevustes.

Koostöös KÕIV Koolitustega korraldasime Töökeskkonna-alase koolituse, mis oli suunatud just hotellide ja restoranide töökeskkonnaspetsialistidele ja -voilinikele. Koolitusi rahastas osaliselt Töötukassa.

Novembris toimus esimene hotellijuhtide ümarlaud Tallinnas, kuhu olid oodatud hotellipidajad üle Eesti.