Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Liidust

Kes/mis on liit?

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) on hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

EHRL loodi 12.veebruaril 1992.a., asutajateks 16 hotelli ja restorani.

Liitu kuulub pea 200 ettevõtet või ettevõtete ühendust, s.h. hotelli- ja toitlustuserialasid õpetavad koolid.

 • EHRL on HOTRECi (Euroopa Liidu riikide Hotellide, Restoranide ja Kohvikute Liitude Konföderatsioon) liige;
 • EHRL on hotellide kvalifikatsioonisüsteemi Hotelstars Union liige ja ametlik esindaja Eestis, omades õigust hotellide kvalifitseerimiseks tärnisüsteemi alusel;
 • EHRL on Tööandjate Keskliidu asutajaliige ja liige;
 • EHRL on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige;

Tegevuse põhisuunad:

 • Esindada ja kaitsta oma liikmeid suhetes riigivõimuga, suhetes teiste juriidiliste- ja üksikisikutega;
 • Esindada ja osaleda liikmeid puudutava seadusandluse väljatöötamisel;
 • Edendada ettevõtluskeskkonda ja sektori jätkusuutlikkust;
 • Esindada liikmeid rahvusvahelisel ja üleriiklikul tasandil;
 • Edendada ja tagada hotellide ja restoranide kvaliteeti;
 • Arendada kutseharidussüsteemi ja seeläbi tööjõu kvaliteeti;
 • Koondada täiendkoolituste vajadused ja korraldada koolitusi;
 • Kaitsta liikmete huve.
 • Esindada liikmeid edendada koostööd suhetes turismi- ja muude organisatsioonide ja ühendustega, hotellide ja restoranide ning nende liitude ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
 • Hankida ja levitada hotellide ja restoranide tegevust puudutavat informatsiooni, s.h. reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;
 • Koondada ja analüüsida hotelli – ja restoranituru majandusnäitajaid ja trende ning vahendada neid liikmetele.

 

Ülddokumendid ja info: