Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Tasuta infohommik ” Tööinspektsiooni iseteeninduse võimalused ja kasutamine”

07. mai 2024

Tule osale tasuta infohommikul ja saa teada, millised võimalused on Tööinspektsiooni iseteeninduses iseteenindus.ti.ee

AEG: 7. mai kell 11.00-12.00
KOHT: MS Teams (osalemislink saadetakse kõikidele registreerunutele 6. mail)
Lektor: Mihhail Solovjov, Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi projektijuht

Infohommik toimub eesti keeles. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine SIIN. NB! Palun kontrolli üle, kas sisestasid oma e-posti aadressi õigesti.
Registreerida saab kuni 5. maini.

Infohommiku eesmärgiks on näidata Tööinspektsiooni iseteeninduse kasutamise võimalusi nii tööandjatele kui töötajatele. Infohommik salvestatakse ning avaldatakse Tööinspektsiooni kodulehel.

Tööandja saab Tööinspektsiooni iseteeninduses:
• luua ja uuendada riskianalüüsi ja riskide maandamise tegevuskava, kasutades uut mugavat riskide hindamise töövahendit;
• esitada teateid ettevõttes toimunud tööõnnetuste kohta;
• ettevõtte töökeskkonna esindajate (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik jne) määramine;
• registreerida lähetatud töötajaid;
• siseneda palgapeegli digilahendusse;
• lisada infot alaealise töötamise kohta (seadusliku esindaja nõusolek, töötingimused, andmed kooli-kohustuslikkuse kohta);
• suhelda tööinspektoriga vestlusakna abil kiirelt, mugavalt ja paberivabalt.

Töötaja saab Tööinspektsiooni iseteeninduses:
• tutvuda oma töökoha riskianalüüsiga, et veenduda oma ohutuses ja teha tööandjale vajaduse korral ettepanekuid puuduvate ohtude lisamiseks;
• vaadata, kes on tema töökohal töökeskkonnaspetsialist ja -volinik, esmaabiandja, usaldusisik, palga-peegli haldur ja muu volitatud isik;
• lapsevanem, kelle alaealine laps asub tööle, saab iseteeninduses vaadata andmeid oma lapse töötingimuste kohta ja anda oma alaealisele lapsele töötamiseks nõusolek või see tagasi võtta;
• tutvuda temaga seotud tööõnnetuste, tööst põhjustatud haiguste ja kutsehaigestumiste juhtumitega.
Infohommik salvestatakse ning avaldatakse Tööinspektsiooni kodulehel.

Kui sul on küsimusi Tööinspektsiooni iseteeninduse kasutamise kohta, siis kirjuta need registreerimisvormi. Lisaküsimuste korral pöörduda kristel.plangi@ti.ee.

Üritust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuse andmise tingimustel „Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine“ 2021-2027.