Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Töökeskkonna, tööohutuse, töötervishoiu ja riskianalüüsi terviklik koolitusprogramm

17. november 2021

EHRL liikmesettevõtetele toimub töökeskkonna, tööohutuse, töötervishoiu ja riskianalüüsi terviklikus koolitusprogramm, mille õppe kogumaht on 52 akadeemilist tundi ja mis sisaldab 24 tundi auditoorset õpet ning 28 tundi iseseisvat õpet. Koolitusperiood, mille jooksul terviklik õppemaht läbitakse, on 17.11-30.12.2021.

EESMÄRK

Koolitusprogrammi eesmärk on anda hotelli ja toitlustussektori ettevõtetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevatele nõuetele Covid-19 mõjul muutunud töökeskkonna- ja töötervishoiu alase tegevuse ümberkorraldamiseks.

Koolitusprogramm on loodud spetsiaalselt hotelli ja toitlustussektorile.

SPETSIIFILINE SIHTRÜHM: Koolitusprogramm on soovitav läbida nii töökeskkonnaspetsialistiks määratud isikul  kui ka töökeskkonnavolinikul (on valitud töötajate poolt ja see on seadusest tulenev kohustus). Teadmised peavad olema mõlemal isikul sama head töökeskkonna teemadel.

KOOLITUSPROGRAMMI TEEMAD

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
 • Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded,töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
 • Töötajate teavitamine ja kaasamine, töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine.
 • Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus.
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas.
 • Füüsikalised ohutegurid.
 • Keemilised ohutegurid töökeskkonnas.
 • Bioloogilised ohutegurid.
 • Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas.
 • Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus, riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.
 • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja Tööinspektsioonile edastamine tööelu infosüsteemi (TEIS) kaudu.
 • Tööandjate ja töötajate õigused ning kohustused seoses töötajate isikuandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega koroonaajastul.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiväljundina koolitusprogrammi läbinud:

 • Omandavad teadmised ning pädevused, mis on nõutavad organisatsiooni töökeskkonna spetsialisti ja/või töökeskkonnavoliniku ametikohale nimetatud spetsialistile/juhile vastavalt töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele ning seotud määrustele ning mis on vajalikud Covid-19 mõjul muutunud töökeskkonna- ja töötervishoiu alase tegevuse ümberkorraldamiseks.
 • Teavad, kuidas töökeskkonnas ennetada kutsehaigusi.
 • Teavad kuidas hinnata ohutegureid organisatsioonis.
 • Teavad, kuidas koostada töökeskkonna riskianalüüsi tervikuna ja lisaks Covid-19 riskianalüüsi spetsiifilisemalt.
 • Teavad tööandja ja töötajate õiguseid seoses isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamisega.

Kogu programm on ette valmistatud lähtudes hotellide ja restoranide töökeskkonna spetsiifikast.

KOOLITUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT

Koolitusprogrammi auditoorne osa (24h) toimub Hestia Hotel Europa konverentsikeskuses ja Zoomi keskkonnas 17.11, 25.11 ja 30.11.2021. Kõik koolituspäevad algavad hommikul kell 10 ja lõpevad kell 17.

JÄRELVAATAMISE VÕIMALUS

Kõik koolituspäevad on järelvaadatavad 1 kuu peale koolitusprogrammi toimumist, kuni 30.12.2021.

Registreerumise tähtaeg: 09.11.2021. Osalemise soovist kirjutage info@areng.ee