Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

Liidu põhisuunad Põhikiri

EHRL liikmed

Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu kuuluvad kõik peamised turutegijad, liikmeskonna moodustavad 211 liiget. Kokku ühendab liit 64% Tallinna hotelliturust ja 27% kogu Eesti hotelliturust.

Loe edasi

Tärnisüsteem

Alates 2010.a. algusest on Euroopas käivitatud Hotelstars Union, mille eesmärgiks on luua Euroopa ühine tärnisüsteem, et aidata klientidel paremini orienteeruda ning ootuspärast kvaliteeti hotellides saada.

Tärnisüsteem

EHRL stipendium

EHRL’i stipendium antakse välja kord aastas. Stipendiumile kandideerimine toimub iga aasta oktoobrikuus ning stipendiaatide autasustamine novembrikuus.

Rohkem infot stipendiumite jagamise kohta saab telefoni teel.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu stipendiumi statuut

EHRL stipendiumile võivad kandideerida hotelli- või toitlustuseriala õpetavate õppeasutuste õpilased, mille õppekavad ja õppebaas on läbi vaadatud EHRL Personalitöö- ja Koolituskomisjoni või Kutsekomisjoni poolt.
Koolisiseselt võivad stipendiumile kandideerida õppeasutuste hotelli- või toitlustuseriala õpilased, kes vastavad statuudis toodud kriteeriumitele.

Stipendiaadi valiku protseduur pannakse paika koolisiseselt, kool otsustab, keda esitada stipendiumi  kandidaadiks, võttes arvesse alljärgnevaid kriteeriume:

  • Stipendiumi saaja on kogu õppeprogrammist vähemalt ühe aasta oma erialal õppinud.
  • Stipendiumi saajal on olnud hea õppeedukus (neljad-viied eriala ainetes) kogu õppeaasta vältel.
  • Stipendiumi saajal on arenenud distsipliinitunne: ta ei hiline ega puudu põhjuseta ning teeb oma tööd õigeaegselt ära.
  • Stipendiumi saajal on arenenud omaalgatus, ta osaleb ürituste organiseerimisel, tunneb süvendatud huvi  eriala vastu, loeb erialast kirjandust, käib messidel, kutsevõistlustel ja presentatsioonidel.
  • Stipendiumi saaja peab olema läbinud õppeplaaniga ettenähtud praktikad EHRL-i liikmeshotellis või restoranis ja praktikahinnangud näitavad, et ta on omandanud teatud tööoskused ja ta suhtub oma töösse tõsiselt, lisada tuleb praktikaaruanne.

Info 2017 aasta kohta:

Stipendiumi kandidaat peab valitud olema ja esitatud EHRL’le (EHRL, Kiriku 6, 10130 Tallinn või info@ehrl.ee) 9.oktoobriks 2017 a. Esildises peaks olema kajastatud õpilase vastavus stipendiumi saamiseks vajalikele kriteeriumitele.

Lisaks ootame:

  • Praktikaaruannet või muud dokumenti, mis kinnitab õpilase edukat praktika läbimist EHRL’i liikmeshotellis/restoranis.
  • Õppeedukust tõendavat dokumenti.

Kooli poolt esitatud dokumendid kandidaadi kohta peavad olema digi-allkirjastatud ning edastatud meili teel või allkirjastatud käsitsi ning saadetud postiga EHRL’i kontorisse.

Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 155 eurot.

Lisaks stipendiumile premeerime stipendiaate liikmeshotellide või restoranide kinkekaartidega.

Radisson BLU Hotell Olümpia ning Nordic Hotel Forum toetab stipendiaate enda poolt välja pandud summadega. Tervitame Nordic Hotel Forumi ja Radisson Blu Hotell Olümpia tegevust, kes toetavad kutseharidust stipendiumite näol.

Peale rahalise tunnustuse eelistatakse stipendiaati pärast kooli lõpetamist vakantsele kohale EHRL –i liikmesettevõttes. Töökoht jääb tööandja määrata.

Kui kooli poolt esitatud kandidaat ei vasta statuudis esitatud nõuetele, siis on EHRL- i Personalitöö- ja Koolituskomisjonil on õigus jätta taotlus rahuldamata ning stipendiumifond jagatakse võrdselt esitatud kandidaatide vahel.

Stipendium antakse üle õppeaasta esimeses pooles (novembrikuus 2017), üks kord aastas.