Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

EHRL stipendium

* Seoses stipendiumi statuudi uuendustega, 2019.aastal stipendiumi standardkorras ei väljastata. 

 

 

EHRL’i stipendium antakse välja kord aastas ning juba seitsmendat korda. Stipendiumile kandideerimine toimub iga aasta septembri ja oktoobrikuu jooksul ning stipendiaatide autasustamine novembrikuus. Tänaseks on stipendiume saanud rohkem kui 80 tubli õppuri erinevatest õppeasutustest üle Eesti. 

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu stipendiumi statuut

EHRL stipendiumile võivad kandideerida hotelli- või toitlustuseriala õpetavate õppeasutuste õpilased, mille õppekavad ja õppebaas on läbi vaadatud EHRL Personalitöö- ja Koolituskomisjoni või Kutsekomisjoni poolt.
Koolisiseselt võivad stipendiumile kandideerida õppeasutuste hotelli- või toitlustuseriala õpilased, kes vastavad statuudis toodud kriteeriumitele.

Stipendiaadi valiku protseduur pannakse paika koolisiseselt, kool otsustab, keda esitada stipendiumi  kandidaadiks, võttes arvesse alljärgnevaid kriteeriume. Iga kool saab esitada kuni kaks kandidaati.

  • Stipendiumi saaja on kogu õppeprogrammist vähemalt ühe aasta oma erialal õppinud.
  • Stipendiumi saajal on olnud hea õppeedukus (neljad-viied eriala ainetes) kogu õppeaasta vältel.
  • Stipendiumi saajal on arenenud distsipliinitunne: ta ei hiline ega puudu põhjuseta ning teeb oma tööd õigeaegselt ära.
  • Stipendiumi saajal on arenenud omaalgatus, algatanud erialast tegevust koolis või kooliväliselt, võtab initsiatiivi ja osaleb ürituste organiseerimisel, tunneb süvendatud huvi eriala vastu, loeb erialast kirjandust, käib messidel, kutsevõistlustel ja presentatsioonidel.
  • Stipendiumi saaja peab olema läbinud õppeplaaniga ettenähtud praktikad EHRL-i liikmeshotellis või restoranis ja praktikahinnangud näitavad, et ta on omandanud teatud tööoskused ja ta suhtub oma töösse tõsiselt, juurde tuleb lisada praktikaaruanne.

Info 2017 aasta kohta:

Stipendiumi kandidaat peab valitud olema ja esitatud EHRL’le (EHRL, Kiriku 6, 10130 Tallinn või info@ehrl.ee) 13.oktoobriks 2017 a. Esildises peaks olema kajastatud õpilase vastavus stipendiumi saamiseks vajalikele kriteeriumitele.

Lisaks ootame:

  • Praktikaaruannet või muud dokumenti, mis kinnitab õpilase edukat praktika läbimist EHRL’i liikmeshotellis/restoranis.
  • Õppeedukust tõendavat dokumenti.

Kooli poolt esitatud dokumendid kandidaadi kohta peavad olema digi-allkirjastatud ning edastatud meili teel või allkirjastatud käsitsi ning saadetud postiga EHRL’i kontorisse.

Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 250 eurot ning stipendiumid antakse kuuele parimale kandidaadile.

Lisaks stipendiumile premeerime stipendiaate liikmeshotellide või restoranide kinkekaartidega.

Radisson BLU Hotell Olümpia ning Nordic Hotel Forum toetab stipendiaate enda poolt välja pandud summadega. Tervitame Nordic Hotel Forumi ja Radisson Blu Hotell Olümpia tegevust, kes toetavad kutseharidust stipendiumite näol.

Peale rahalise tunnustuse eelistatakse stipendiaati pärast kooli lõpetamist vakantsele kohale EHRL –i liikmesettevõttes. Töökoht jääb tööandja määrata.

Kui kooli poolt esitatud kandidaat ei vasta statuudis esitatud nõuetele, siis on EHRL- i Personalitöö- ja Koolituskomisjonil on õigus jätta taotlus rahuldamata ning stipendiumifond jagatakse võrdselt esitatud kandidaatide vahel.

Stipendium antakse üle õppeaasta esimeses pooles (novembrikuus), üks kord aastas.

Palume esitada stipendiumi kandidaadi dokumendid hiljemalt 13.oktoobriks 2017.

Kui tekib küsimusi või tekivad arusaamatused, siis palun võtke ühendust kirjutades info@ehrl.ee või helistades 641 1428.