Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Head liikmed ja turismihuvilised

 

Valminud on EASi tellitud Soome elanikkonna küsitluse kokkuvõte. Küsitluse eesmärk oli uurida Soome elanikkonna segmentide hulgas Eesti mainet puhkusesihtkohana, huvi erinevate puhkusereiside vastu Eestisse ja erinevate infokanalite potentsiaali.

Küsitlustöö tegi Soome uuringufirma Bilendi Oy. Uuring toimus veebiküsitlusena 28.06-4.07.2019 Bilendi Oy hallatavasse veebipaneeli värvatud Soome elanike hulgas. Vastas 1200 18-79aastast Soome elanikku, kes teevad vaba aja reise (k.a. ühepäevareise) välismaale vähemalt kord nelja aasta jooksul. Uuringutulemused on kaalutud vastavalt rahvastiku tegelikule struktuurile, kuid siiski tuleb silmas pidada, et veebiküsitlus ei esinda kogu Soome elanikkonda, vaid ainult aktiivseid internetikasutajaid. Samas on internetikasutus elanikkonna seas kõrge ning ühtlasi on aktiivsed internetikasutajad ka aktiivsed reisijad.

56% vastanutest teeb aasta jooksul mitu vaba aja reisi välismaale (arvestatud on ka ühepäevareise), 24% reisib kord aastas ning 20% kord mitme aasta jooksul.

 5% vastanutest ei olnud Eestis käinud, 19% oli käinud 1-2 korda. Veerand oli käinud 3-5 korda, 18% 6-10 korda ja 31% üle kümne korra. 53% Eestis käinutest oli viibinud ka väljaspool Tallinna. Mida lähemal Eestile, seda suurem on antud regiooni elanikkonna seas nende osatähtsus, kes on Eestis käinud ja seda rohkem kordi on nad Eestit külastanud.

 Kõigist vastanutest 46% oli siin käinud viimase 12 kuu jooksul, veerand 1-2 aastat tagasi. Vastanud Helsingi ja Uusimaa elanikest käis Eestis viimase 12 kuu jooksul 2/3, samas Kesk- ja Põhja-Soome elanikest vaid 18%.

 68% vastanutest pidas tõenäoliseks, et teeb lähema 12 kuu jooksul vaba aja reise Eestisse.

Need, kes ei pea tõenäoliseks lähema 12 kuu jooksul Eestisse reisida, nimetasid kõige sagedamini põhjustena, et nad on Eestis juba piisavalt palju käinud ja näinud (seda nimetas 17%), et muud sihtkohad on huvipakkuvamad (17%) ja et Eesti ei huvita või nad ei leia ühtegi põhjust sinna reisida (samuti 17%). Eesti hinnataseme tõusu nimetas põhjusena vaid 6%, kohalike halba suhtumist soomlastesse 2,5% ja halba teenindust 1,4%.

2016.a. lõpus EASi tellitud samalaadse uuringuga võrreldes on eelkõige kasvanud nende hulk, kes leiavad, et Eestis on juba piisavalt palju käidud (7%-lt 2016. aastal 17%-le 2019. aastal). Mõnevõrra on lisandunud ka neid, kes tõid põhjuseks liiga kõrged hinnad (2016. aastal 1,7%, 2019. aastal 5,8%), kuigi see ei ole ka 2019. aastal domineeriv põhjus Eestisse mitte reisida. Veidi on esile toodud ka soomlastesse ebasõbralikku suhtumist (2016. aastal 0%, 2019. aastal 2,5%), kuid seda maininud inimesi oli ka 2019. aastal väga vähe.

 Kõigil vastajatel paluti hinnata 5-pallisüsteemis 8 väite sobivust Eestiga. Valdav osa vastanutest oli nõus, et turismiinfot Eesti kohta on lihtne leida ja et Eestisse reisimine on turvaline. Ülejäänud teguritega võrreldes mõnevõrra madalamaks hinnati Eesti atraktiivsust lastega peredele ning võimalusi reisida ühistranspordiga.

Uuringutulemustega saab põhjalikumalt tutvuda https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/uuringud-valisriikides.