Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Blogi

Eelinfo EASilt: Avame turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse taotlusvoorud mitte varem kui 26. novembril

19. november 2020

Head liikmed

 

Jagame infot EASilt seoses turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse taotlusvoorudega.

//

Anname teada, et tulenevalt Euroopa Komisjonilt riigiabiloa saamise viibimisest avab EAS turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendava toetuse taotlemise kõige varem 26. novembril, mil loodetavasti saame riigiloa. Kahjuks ei ole võimalik taotlemist avada enne, kui Euroopa Komisjon on määruse tingimuste osas andnud vastava riigiabiloa.

 

Toetusmeede  on mõeldud majutusettevõtjatele, turismiatraktsioonide pidajatele, turismiteenuste pakkujatele, giididele, rahvusvahelise liiniveo korraldajatele, konverentside korraldajatele ning IATA akrediteeringut omavatele reisiettevõtjatele. Kui olete turismisektori kriisimeetmest kevadel juba toetust saanud, siis teistkordselt toetust taotleda ei saa (v.a. IATA akrediteeringuga reisiettevõtted).

 

Selleks, et hajutada EASi infosüsteemides koormust, avame taotlemise kahes etapis:

  • Eeldatavalt 26. novembril kell 9:00 avame taotlemise majutusettevõtjatele, turismiatraktsioonide pidajatele, rahvusvahelise liiniveo korraldajatele, konverentside korraldajatele ning IATA akrediteeringut omavatele reisiettevõtjatele.
  • Eeldatavalt 27. novembril kell 9:00 avame taotlemise turismiteenuste pakkujatele ja giididele.

Taotlemine jääb kõikidele sihtgruppidele avatuks maksimaalselt ühe nädala jooksul.

 

Turismiteenuse pakkujate ja giidide ning majutusettevõtete taotlused vaatame läbi taotluste esitamise järjekorras ehk nö kes ees, see mees põhimõttel ning vastuvõtu lõpetame, kui toetuse eelarve nende sihtgruppide lõikes on ammendunud. Teiste sihtgruppide puhul on taotlemine vooruline, mis tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.

 

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega, kuna tulenevalt riigieelarve seadusest peab EAS rahastamise otsused ära tegema hiljemalt aasta lõpuks. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist:

  • Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Raskustes-ettevotte-maaratlus-1.pdf;
  • Kui Teie ettevõtte majandusaasta lõppes 31.12.2019, siis on Teie ettevõtte majandusaasta aruanne äriregistrist kättesaadav;
  • Kui Teie ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis on taotlusele lisatud vastavate kuude käibeandmed;
  • Kui olete FIE, siis on taotlusele lisatud füüsilise isiku tuludeklaratsioon (vorm E);
  • Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info;
  • Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte kohta sisestatud www.puhkaeestis.ee osas õiged andmed. Vt juhiseid siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Turismiteenuse-pakkuja-ja-giid_Lisa.pdf
  • Kui vajalik on muu lisadokumendi esitamine (nt liiniluba, giidi atesteeringut tõendava dokumendi koopia vmt)

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/. Juhul kui EASil on vaja siiski esitada Teie taotluse kohta täiendavaid küsimusi, siis saame Teile vastamiseks anda ainult 2 tööpäeva. Seega palume pärast taotluse esitamist jälgida oma e-posti. Juhul kui me ei saa Teiepoolset tähtaegset tagasisidet, on EASil õigus teha taotluse mitterahuldamise otsus.

NB! Toetus on suunatud ettevõtjatele, kes ei olnud kevadise turismisektori kriisitoetuse sihtgruppide hulgas (ei saanud varasemate toetustingimuste alusel toetust taotleda) või kes on jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud. Turismisektorile suunatud kriisikahjude osalise hüvitamise toetust saab üks ettevõte saada üks kord, seega varem toetust saanud ettevõtted uuesti toetust taotleda ei saa. Teistkordset toetust taotleda saavad ainult IATA akrediteeringut omavad reisiettevõtjad.

Veelkord, taotlemise avamine sõltub Euroopa Komisjonilt loa saamisest, seega on käesolevas kirjas toodud kuupäevad taotlemise avamise kohta indikatiivsed. Täpsema info saamisel saadame uue infokirja.

Toetuse eelarve maht on 5,56 miljonit eurot (esimese turismisektori kriisitoetuste kasutamata jäänud vahendid).  Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus.

//

EHRL