Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

(11.01.2021)

Statistikaameti andmetel peatus 2020.a. novembris Eesti majutusettevõtetes 118 000 turisti, kes veetsid seal kokku 224 000 ööd. Eelneva aasta sama ajaga võrreldes oli külastajaid 55% vähem ja veedetud öid 53% vähem. Veedetud öödest moodustasid siseturistide ööbimised 78%, Soome 3%, Saksamaa 3%, Läti 1,6% ja kõik muud riigid 14%. 2019.a. novembris oli siseturistide osakaal ööbimistest 40%.

Välisturiste peatus majutusettevõtetes 15 000, mis on 90% vähem kui eelneva aasta novembris. Eestis veetsid nad kokku 49 000 ööd, mis on 83% vähem kui aasta varem. Novembris kehtisid piirangud reisimisele ka lähiriikidest, kas siis kehtestatuna Eesti poolt või nende elukohariigi poolt.

Meie suurimalt välisturult Soomest saabus novembris Eesti majutusettevõtetesse 3237 turisti, kes veetsid seal 6136 ööd (2019.a. novembriga võrreldes oli turiste ja nende veedetud öid 94% vähem).

Läti turiste ööbis majutusettevõtetes novembris 1266 ja nad veetsid seal 3511 ööd. 2019.a. novembriga võrreldes oli Läti turiste 92% ja nende veedetud öid 85% vähem.

 Saksamaalt saabunuid ööbis majutusettevõtetes novembris 1093 ja nad veetsid seal 7803 ööd (2019.a. novembriga võrreldes vähenes majutatute arv 72% ja veedetud ööde arv 17%). Veedetud ööde arvu tagasihoidlikum langus võrreldes majutatud inimeste arvuga kajastab septembris alanud Saksa sõjaväelaste mitmekuulist rotatsiooni.

 

SISETURISM PÖÖRDUS NOVEMBRIS LANGUSESSE

Majutusettevõtetes peatus novembris 103 000 siseturisti, kes veetsid seal 176 000 ööd. Siseturiste oli 2019.a. novembriga võrreldes 11% vähem ja nende ööbimiste arv kahanes 8%. Kui juulist oktoobrini siseturistide ööbimised kasvasid, siis novembris pöördus ka siseturism langusesse. Siseturismi vähenemine tulenes eelkõige tööreiside vähenemisest, samas kui ööbimised puhkusereisidel jätkuvalt kasvasid (+4%). Eesti elanike ööbimisi puhkusereisidel oli 103 000, võrreldes 2019.a. novembriga kasvasid need 4334 võrra ehk 4%. Siseturistide ööbimisi tööreisidel oli 45 000, 2019.a. novembriga võrreldes vähenesid need 15 000 võrra ehk 25%. Ööbimisi muudel reisidel oli 27 000 (-11%).

Siseturistide ööbimiste arv kasvas novembris seitsmes maakonnas. Nagu ka eelmistel kuudel, lisandus absoluutarvudes kõige rohkem siseturistide ööbimisi Pärnus – siseturistid veetsid seal 30 700 ööd, mida oli 4300 võrra ehk 16% rohkem kui mullu novembris. Protsentides kasvas siseturistide ööbimiste arv kõige rohkem Hiiumaal (+19%). Ka kolmel eelmisel kuul oli Hiiumaal siseturismi protsentuaalne kasv kõige suurem (oktoobris 102%, septembris +166% ja augustis +56%). Absoluutarvudes kõige rohkem vähenesid siseturistide ööbimised Tallinnas (-10%), Harjumaal (-29%) ja Tartus (-14%).

Siseturismi 10% langus Tallinnas tuleneb tööreiside vähenemisest. Samas tuleb märkida, et siseturistide ööbimised puhkusereisidel sügiskuudel kasvasid: septembris kasvasid need 15%, oktoobris 17% ja novembris 16%. Samas ei katnud see tõus ära siseturistide ööbimiste vähenemist tööreisidel Tallinnas (septembris -29%, oktoobris -31% ja novembris -42%).

Kui arvestada kõiki veedetud öid ehk nii sise-kui ka välisturistide ööbimisi koos, oli regioonide võrdluses novembris kõige suurem langus jätkuvalt Tallinnas. Kui Eestis keskmiselt vähenesid majutusettevõtetes veedetud ööd 53%, siis Tallinnas  vähenesid need 72%. Samas kolmes maakonnas aga ööbimiste koguarv novembris kasvas: Hiiu, Jõgeva ja Rapla maakonnas.

Novembris oli Eestis võimalik peatuda 943 majutusettevõttes, kus pakuti 19 693 tuba. Võrreldes 2019.a. novembriga oli tubade arv 1145 võrra ehk 5% väiksem. Tallinnas oli pakkumisel 6626 tuba, mida oli 1446 võrra ehk 18% vähem kui aasta tagasi.

Tubade täitumus oli novembris Eestis keskmiselt 23% (aasta varem 45%). Tallinnas oli vahe eelneva aastaga jätkuvalt tunduvalt suurem: tubade täitumus oli 2020.a novembris 23%, aasta varem 63%. Tubade täitumus näitab müügisolevate tubade kasutamist (ei arvestata ajutiselt, näiteks remondi tõttu suletud tube).

 Eestis keskmiselt maksti majutusettevõttes ööpäeva eest 31 eurot inimese kohta. Eelneva aastaga võrreldes maksti 8 euro võrra ehk 21% vähem. Tallinnas maksti keskmiselt 29 eurot inimese kohta – 18 euro võrra ehk 38% vähem. Kõige rohkem maksti ööpäeva eest Tartus: keskmiselt 39 eurot inimese kohta, mida oli 2 euro (ehk 5%) võrra rohkem aasta tagasi. Pärnus maksti ööpäeva eest keskmiselt 32 eurot inimese kohta, mida oli 2 euro (ehk 7%) võrra rohkem aasta tagasi.

 

2020.A. ESIMESE 11 KUU KOKKUVÕTE

 Esimese 11 kuu kokkuvõttes veedeti majutusettevõtetes 3,47 miljonit ööd – see tähendas 3 miljonit ööd vähem kui 2019.a. samal ajal (-46%). Vaid ühes maakonnas – Hiiumaalkasvas veedetud ööde arv esimese 11 kuu kokkuvõttes (+2%). Kõigis ülejäänud maakondades ja linnades ööbimiste arv vähenes. Kõige suurem oli nii absoluutarvudes kui ka protsentides langus Tallinnas – seal veedeti 1,15 mln ööd (-62% ehk 1,84 miljonit ööbimist vähem kui 2019.a. jaanuarist novembrini).

 Esimese 11 kuu kokkuvõttes veetsid välisturistid majutusettevõtetes 1,36 miljonit ööd  – see tähendas 2,7 miljonit ööd vähem kui 2019.a. samal ajal (-66%). Siseturistide ööbimisi oli 11 kuu kokkuvõttes 2,1 miljonit – see tähendas 293 000 ööd vähem kui 2019.a. samal ajal (-12%). See tulenes siseturismi vähenemisest viiruse esimese laine ajal märtsist juunini (langus 394 000 ööbimise võrra).

Detailsed andmed on Exceli failis https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/turismi-arengu-ulevaated , Statistikaameti pressiteade: https://www.stat.ee/et/uudised/majutus-november-2020 .