Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Hea turismiettevõtja, kasuta võimalust ja tule kandideeri kestliku arengu mentorteenusesse!

Mentorteenuse sisuks on ettevõtte kestlikkuse hetkeseisu kaardistamine ja teekaardi väljatöötamine.

Teenus on mõeldud esmajoones ettevõtte äriprotsesside kestlikule korraldamisele, tõhusamale ressursikasutusele ja keskkonnamõju vähendamisele.

Ettevõte saab paariliseks kogenud mentori, kellega koos luuakse järgmiseks kolmeks aastaks praktilisest sammudest koosnev kestlikkuse teekaart.

Mentorteenuse maht on minimaalselt 40 tundi ja maksimaalselt 200 tundi. Konkreetne mentortundide arv lepitakse kokku mentorluse alguses ning see maht lähtub konkreetse mentii vajadustest, ettevõtte suurusest, hetkeolukorrast jne.

Teenuse eest tasub EAS 90%, mentorteenuse kasutaja omaosalus on 10%.

Teenust saab taotleda jooksvalt 2024. ja 2025. aastal kuni teenuse eelarve täitumiseni.

Ootame osalema:

  • Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ);
  • riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid;
  • kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine – sh kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Täiendav info mentorteenuse kohta ja taotlusvorm