Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

MKM uuringu „Reisiettevõtja tagatise nõuete ja Eestis kehtiva tagatissüsteemi analüüsi” tulemuste esitlus

12. märts 2024

Hea turismihuviline

Teisipäeval, 12. märtsil kl 10.-11.30 esitleb MKM koostöös AS PricewaterhouseCoopers Advisors´iga (“PwC”) „Reisiettevõtja tagatise nõuete ja Eestis kehtiva tagatissüsteemi analüüsi” tulemusi.

 Uuringu eesmärk oli viia läbi Eesti reisiettevõtjatele seatud tagatise nõuete ja Eestis kehtiva tagatissüsteemi analüüs ja leida võimalusi parandada tagatiste kättesaadavust, selgitada välja võimalused reisijate majandushuvide kaitse ja reisiettevõtete järelevalve tõhustamiseks, hoides seejuures ettevõtjate rahalised kohustused ja halduskoormus optimaalsena. Samuti oli uuringu eesmärgiks hinnata EL-i pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivis (PTD) kavandatavate tagatisi puudutavate muudatuste majanduslikku mõju Eestis ja pakkuda välja sobivad poliitikavalikud, toetamaks andmepõhiste otsuste tegemist. Uuringu teostas MKMi tellimusel PWC.

Kutsume teid osalema uuringu tulemuste tutvustusel, mis toimub virtuaalselt Google Meet keskkonnas ja millega saab liituda järgmisel lingil: https://meet.google.com/seq-gyeh-wdd?authuser=0

Esitluse kestuseks on planeeritud 1,5 tundi, selles kirjeldame peamisi uuringu tulemusi ja tähelepanekuid ning järgnevalt vastame ka küsimustele. Eelnev registreerimine ei ole vajalik.

Uuringu lõpparuande ja esitlusmaterjalid avaldatakse peatselt ka MKMi veebilehel.