Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Järgukomisjon

Järgukomisjon

Järgukomisjon on EHRL’i juhatuse poolt valitud komisjon, mille ülesandeks on hotellide järgunõuete ja nende muudatuste – ettepanekute väljatöötamine, hotellide inspekteerimine, järkude andmise ja äravõtmise otsustamine ning muu järgusüsteemi funktsioneerimiseks vajaliku töö korraldamine, lähtudes kehtivast Turismiseadusest, muudest õigusaktidest, antud valdkonda reguleerivatest nõuetest ja EHRL’i juhatuse otsustest.

Hotellide ja Motellide järgukomisjon on kinnitatud järgmises koosseisus:

  • Maarika Honkonen, komisjoni esimees (Eesti Hotellide ja Restoranide Liit)
  • Anne Samlik, (Eesti Turismifirmade Liit)
  • Heldur Allese (EHRL)
  • Krista Tuulik (Tallink)
  • Ain Käpp (EHRL)
  • Kristi Leinus (EHRL)