Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Küsitlused tulemused- väärtuspakkumine

Head liikmed

 

Jagame liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemusi.  Tulemused on esitatud 4.11 seisuga.

Vastajaid kokku: 42

//

Hotellid Tallinnas:

Vastajaid: 16

Kui kaua olete olnud liidu liige?

 • Alla aasta           (12%, 2 vastajat)
 • 1-2 a                    (6%, 1 vastaja)
 • 3-4a                    (12%, 2 vastajat)
 • 4+ a                    (68%, 11 vastajat)

Palun märkige, millised liidu poolt teostatud tegevused loovad Teie ettevõtte jaoks kõige rohkem väärtust?

 • Väga tähtis ->88%, Tähtis 6%, Sektorit puudutava info koordineerimine (töötukassa meetmed, kodulehel vajaliku info olemasolu jmt)
 • Väga tähtis-> 75%, Tähtis 19%,  Seadusandlusega seotud küsimused (turismiseadus, töölepingu seaduse muudatused, külaliskorterid jmt)
 • Väga tähtis-> 81%, Tähtis 6%, Enam-vähem tähtis 12%; Meediasuhtlus ning sektoris toimuva vahendamine avalikkusele ja otsustajatele Riigis ja kohalikes omavalitsustes
 • Väga tähtis-> 81%, Tähtis 12%; Maksudega seotud tegevused (maksu alanduste ettepanekud ja maksu ajatamise teema ning muudatuste info koordineerimine)
 • Väga tähtis-> 53% ; Tähtis 19%; Enam-vähem tähtis 12%, Vähetähtis 6%; Koostöö ja infovahetus teiste liitudega (Tööandjate keskliit, Kaubanduskoda, EAS, ETFL, EKB, Spaaliit, Maaturism, Kaupmeeste liit jmt)
 • Väga tähtis-> 50%; Tähtis 19%, Enam-vähem tähtis 25%, Pole üldse tähtis 6%; Valdkondliku kompetentside jagamine ning arendamine ja koostöövõrgustikud (New Baltic Hospitality FORUM, webinarid “Back to business”)
 • Väga tähtis-> 31%, Tähtis 38%, Enam-vähem tähtis 18%; Vähetähtis 6%, Pole üldse tähtis 6%; Haridus ja kutsehariduse küsimused ja tegevused tagamaks valdkondliku uue tööjõu pealekasvu
 • Väga tähtis-> 31%, Tähtis 18%, Enam-vähem tähtis 37%; Vähetähtis 6%, Pole üldse tähtis 6%;  Liikmetele mõeldud üritused (üldkoosolek; Meet & greet; golfiturniir jm)
 • Väga tähtis-> 37%, Tähtis 31%, Vähetähtis 25%; Pole üldse tähtis 6%; Hotelli teenuse kvaliteedi ja tärnisüsteemiga seotud info vahendamine
 • Väga tähtis-> 37%, Tähtis 43%, Enam-vähem tähtis 6%, Vähetähtis 6%, Pole üldse tähtis 6%; Puhtuse ja turvalisuse informatsiooni koondamine ja jagamine (COVID-19 teenindusvalmidus)
 • Väga tähtis 31%, Tähtis 12%, Enamvähem tähtis 43%, Vähetähtis 6%, Pole üldse tähtis 6%; Rahvusvahelistes organisatsioonides osalemine (HOTREC, HSU)

Millistele tegevustele peaks Liit lisaks keskenduma?

 • Koroonamõjudes sektori ellujäämisele kaasaaitamisega, jõulisemate sõnumitega valitsuse ette minemisega, pidevalt meediapildis olemisega.
 • Valdkonna hariduse arendus koostöös koolidega;
 • Antud hetkel maksud ja toetused
 • Esindamisele ja info jagamisele
 • Välisfirmad nagu Booking.com, Expedia, Airbnb ei tohiks meie turul nii domineerivad olla-nt. Türgis kodumaal saad teha broneeringu Türki, aga Türgi pinnal Türgi riik kaitseb oma hotellipidajaid ja seal olles ei saa teha Booking.comist enam broneeringut.T ürgis otsides majutust, tuleb maksta vastavalt otse hotelli hinnakirjale!
 • Poliitikutele adekvaatse pildi loomine ja info jagamine
 • Hetkel covid-19 kriisist väljatulemisele.

Mida saab Liit teha paremini? Ettepanekud-kommentaarid.

 • Kõik senine on hästi tehtud aga keeruline olukord nõuab kiireid lahendusi ja väga tõhusat lobby tööd.
 • Te olete tegelikult väga tublid, tüdrukud!!!
 • Tuleks Eestis samamoodi välja töötada süsteem, kus raha jääks rohkem Eestisse- majutuse pakkujatele. Selge, et Booking jt edasi vahendus on kõrge ja meie riik kahjuks ei ole soojamaa riik, kus inimesed tulevad 1,2,4 nädalaks puhkama…
 • Kommunikatsioon. Liikmete kaasatus, andmaks tunde, et neist on rohkem kasu kui liikmemaks.
 • Tekitada rohkem survet riigi poole.

Hotellid väljaspool Tallinna:

Vastajaid: 11

Kui kaua olete olnud liidu liige?

 • Alla aasta           (9%, 1 vastaja)
 • 4+ aastat            (91%, 10 vastajat)

Palun märkige, millised liidu poolt teostatud tegevused loovad Teie ettevõtte jaoks kõige rohkem väärtust?

 • Väga tähtis ->91%, Tähtis 9%, Sektorit puudutava info koordineerimine (Töötukassa meetmed, kodulehel vajaliku info olemasolu jmt)
 • Väga tähtis-> 73%, Tähtis 18%, Enam-vähem tähtis 9%;  Seadusandlusega seotud küsimused (turismiseadus, töölepingu seaduse muudatused, külaliskorterid jmt)
 • Väga tähtis-> 72%, Tähtis 18%, Meediasuhtlus ning sektoris toimuva vahendamine avalikkusele ja otsustajatele Riigis ja kohalikes omavalitsustes
 • Väga tähtis-> 73%, Tähtis 27%; Maksudega seotud tegevused (maksu alanduste ettepanekud ja maksu ajatamise teema ning muudatuste info koordineerimine)
 • Väga tähtis-> 45% ; Tähtis 36%; Enam-vähem tähtis 18%; Koostöö ja infovahetus teiste liitudega (Tööandjate keskliit, Kaubanduskoda, EAS, ETFL, EKB, Spaaliit, Maaturism, Kaupmeeste liit jmt)
 • Väga tähtis-> 45%; Tähtis 27%, Enam-vähem tähtis 18%, Pole üldse tähtis 9%; Valdkondliku kompetentside jagamine ning arendamine ja koostöövõrgustikud (New Baltic Hospitality FORUM, webinarid “Back to business”)
 • Väga tähtis-> 36%, Tähtis 27%, Enam-vähem tähtis 18%; Vähetähtis 9%, Pole üldse tähtis 9%; Haridus ja kutsehariduse küsimused ja tegevused tagamaks valdkondliku uue tööjõu pealekasvu
 • Väga tähtis-> 45%, Tähtis 45%, Enam-vähem tähtis 10%; Liikmetele mõeldud üritused (üldkoosolek; Meet & greet; golfiturniir jm)
 • Väga tähtis-> 18%, Tähtis 45%, Vähetähtis 27%; Pole üldse tähtis 9%; Hotelli teenuse kvaliteedi ja tärnisüsteemiga seotud info vahendamine
 • Väga tähtis-> 45%, Tähtis 18%, Vähetähtis 27%, Pole üldse tähtis 9%; Puhtuse ja turvalisuse informatsiooni koondamine ja jagamine (COVID-19 teenindusvalmidus)
 • Väga tähtis 18%, Tähtis 36%, Enamvähem tähtis 36%, Pole üldse tähtis 9%; Rahvusvahelistes organisatsioonides osalemine (HOTREC, HSU)

Millistele tegevustele peaks Liit lisaks keskenduma?

 • Valdkonna uued trendid, tehnoloogiad
 • Hotellide majanduslike huvide eest seismine
 • Liikmeskonna kasvatamisele, et tagada tugevam esindus

Mida saab Liit teha paremini? Ettepanekud-kommentaarid.

 •   Kuidas jõulisemalt hetkesituatsioonis liidu seisukohti avaldada, kajastada.
 •   Kõikvõimalik info peaks jõudma hästi kiiresti liikmeteni. Hea eeskuju selles osa on ETFL,kes koheselt edastab saabunud info liikmeteni

Restoranid (7 vastajat):

Millistele tegevustele peaks Liit lisaks keskenduma?

 • Kogu eelnev loetelu on väga oluline. Kuna ise tegutseme restorani valdkonnas siis eriti oluline on kõik mis puudutab restoranidega seotut. Ehk peaks arendama ka uue põlvkonna koolituse ja kasvatamise teemat. Restorani valdkond ei ole hetkel töötajatele väga atraktiivne, kuid kindlasti saaks üheskoos leida võimalusi ja ideid kuidas noored peaksid seda põnevamaks ja huvitavamaks alaks.
 • Kaitsma rohkem ka restoranide huve, mitte peamiselt hotellide
 • Maksuprobleemid, ettevõtluskeskkond (eriti liigsed piirangud).
 • Liit katab täna oma tegevustega vajaliku kenasti ära.
 • Kõik on tehtud enam-vähem hästi, võiks aga olla veidi jõulisem.

Kaasliikmed (6 vastajat):

Millistele tegevustele peaks Liit lisaks keskenduma?

 • Info koordineerimine ja seaduseelnõud
 • Eelpool loetletud tegevused on haaranud kõik olulise
 • Koolitused ja praktilised seminarid sektori valdkondades.
 • Erinevad praktilised koolitused, sh hotellides kohapeal
 • Eespool loetletu on igati ammendav

Mida saab Liit teha paremini? Ettepanekud-kommentaarid.

 • Siiani on kõik suurepärane 🙂
 • Julgemalt ja jõulisemalt liikmeid esindada avalikkuses. Koostöö teiste turismisektori liitudega tõhusamaks, et tekiks tõesti arvestatav turismitööstus.
 • Juhatus peaks ka kaasliikmete probleemidega tegelema
 • Kaasliikmed võiksid olla ka infolistides. Ehkki otseselt see meie tegemisi ei puuduta, aga kaasliikmena tahaks olla “kaasas”. Jõudu!

Koolid (2 vastajat):

Mida saab Liit teha paremini? Ettepanekud-kommentaarid.

 • EHRLi tegevused on nähtavad ja tegutseda tuleb samamoodi edasi. Jõudu!

//


Täname kõiki vastajaid!