Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Veipimine ja suitsetamine terrassidel

„Lähtuvalt tubakaseadusest kehtib toitlustusettevõttes suitsetamise keeld ka elektroonilisele sigaretile ja uudsele suitsuvabale tubakatootele. Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist. “

Tubakaseadus § 29 ja 31

Veipivad kliendid terrassidel on muutunud järjest suuremaks probleemiks, mille tõttu kannatavad sageli teised külalised ja millega meie teenindajad peavad igapäevaselt tegelema. Hea kommunikatsioon ja üldine reeglite jälgimine erinevates ettevõtetes aitab kaasa selle probleemi lahendamisel. Tervise Arengu Instituut on selleks loonud mõned abivahendid – näiteks veipimise ja suitsetamise keelumärgid, mida saaks trükkida lauarääkijatele, paigutada laua klaaskatte alla, leti äärde ja mujale nähtavatesse kohtadesse.

Keelumärkide trükifailid leiate kahes suuruses siit:

10cmx10cm_3mmbleed_märk_värviline

20cmx20cm_3mmbleed_märk_värviline

Tervise Arengu Instituut on algatanud ka kampaania „Hoia õhk puhas“  – siit leiate plakati trükifail, mida saab soovi korral printida sobival kujul (lauakolmnurgaks, seinale plakatiks vm). Neid faile võimalik alla laadida ka siit: Plakat „Hoia õhk puhas!“ | Tervise Arengu Instituut (tai.ee)

 

Lisaks võib teha keelumärgi juurde QR kood tekstiga “MIKS? Vaata siia” vms, kus QR kood viib otse tubakaseadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/107032023020?leiaKehtiv.

Info veipimise ja suitsetamise kahjuliku mõju kohta ja argumente, mida selgitustöös kasutada, leiab näiteks siit: https://www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine/kodus-autos-oues/

 

Oluline on ka töökohapõhine uimastiennetus, siin on eraldi rubriik tubakaennetuse teemadel: Töökohapõhine ennetus (padlet.com).