Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Majutusettevõtetes peatus 2018. aasta aprillis 251 000 sise- ja välisturisti ehk 3% vähem kui eelmise aasta aprillis, teatab Statistikaamet. Vähenes välisturistide arv, siseturistide arv jäi aga mullusele tasemele. Sise- ja välisturistide ööbimiste arv siiski kasvas 0,3%.

Majutusettevõtetes peatus 151 000 välisturisti ehk 4% vähem kui eelmise aasta aprillis. Välisturistide ööbimiste arv vähenes 1%. Lätist, Soomest ja Venemaalt saabus 97 000 turisti ehk 64% välisturistidest. Soome turiste ja nende ööbimisi majutusettevõtetes oli aprillis 16% vähem, Venemaa turiste aga viiendiku võrra rohkem kui eelmisel aasta aprillis. Soome turistide arv vähenes kolmandat kuud järjest eelmise aasta sama kuuga võrreldes. Läti turistide arv vähenes 2%, kuid nende veedetud ööde arv kasvas 0,2%. Jätkuvalt suureneb Aasia riikidest saabunud turistide arv, aprillis oli neid 7% enam kui aasta tagasi samal kuul. Jätkuvalt kasvas tunduvalt Jaapani turistide arv: majutatud turistide arv kasvas 47% ja nende veedetud ööde arv koguni 62%. Siseturiste peatus majutusettevõtetes 100 000 ehk sama palju kui eelmise aasta aprillis. Siseturistide ööbimiste arv suurenes 3%, mis tähendab, et siseturistide ööbimiste kestus majutusettevõtetes veidi suurenes.

Aprilli langust oli oodata, kuna 2017 olid ülestõusmispühad aprillis ja sel aastal märtsis (mis üldiselt mõjutab Euroopa turismi olulisel määral). Kindlasti mõjutas see väikest (2%) langust Lätist ja ka Soomet, samuti siseturismi. Aga Soome puhul mõjutasid ka muud tegurid, mis eelmistel kuudel: hindade tõus Eestis, teiste riikide konkurents (nii Läti kui ka kaugemad Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigid, kuhu on soodsad lennud). Positiivne oli, et jätkus kasv Venemaalt umbes samas tempos kui eelmistel kuudel. Venemaa turiste oli viiendiku võrra rohkem kui eelmise aasta aprillis – neid need pühad ei mõjuta. Samuti positiivne oli Jaapani jätkuvalt väga kiire kasv, mis näitab Eesti atraktiivsuse kasvu. Kuna valdavalt saabuvad nad Eestisse Soome kaudu, võib võrdluseks öelda, et Soomes vähenesid Jaapani turistide ööbimised I kv 18% – seega on nad hakanud Soome ööbima jäämise asemel eelistama Soomest edasi sõitmist – sealhulgas Eestisse. Samuti väga positiivne on see, et aprillis kasvas 0,1% Saksa turistide ööbimiste arv. Kuna 2017.a. jaanuarist aprillini kasvas nende ööbimiste arv tunduvalt seetõttu, et statistikas sisaldusid Saksa õhuturberotatsioonil osalevad sõjaväelased, siis on väga positiivne, et hoolimata sõjaväelaste puudumisest statistikas jäid ööbimised Saksamaalt aprillis eelmise aasta tasemele.

Jaan.-apr. kokkuvõttes on turistide ja nende veedetud ööde arv ikkagi rekordiline. Siseturistide ja nende veedetud ööde arv kasvas esimese 4 kuu kokkuvõttes 2%, mis on väga hea tulemus, arvestades mitme eelmise aasta tugevat (u. 10%) kasvu. Välisturistide arv kasvas esimese 4 kuu kokkuvõttes 3% ja kuna nad jäid siia varasemast veidi pikemaks, siis kasvas nende veedetud ööde arv 5%. See on samuti väga hea tulemus, arvestades esiteks 2 eelmise aasta tugevat kasvu, ning teiseks seda, et kasv saavutati hoolimata Soome turu langusest. See tähendab, et kasv muudelt turgudelt (eelkõige Venemaalt, aga ka Suurbritanniast, Jaapanist ja Lätist) kompenseeris Soome languse.

Detailsed andmed tabelina: https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/turismi-arengu-ulevaated

Statistikaameti pressiteade: http://www.stat.ee/pressiteade-2018-065