Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Euroopa Liidu rahastatud projekti FLOW raames avaldati uus kogumik ja juhend, mis aitab ettevõtetel ennetada oma allhankeahelates inimeste ärakasutamist ja inimkaubandust. Projekti eesmärk on parandada õiguskaitseorganite suutlikkust uurida inimkaubandust ning suurendada ettevõtete teadlikkust inimkaubanduse ohtudest ja võimekust inimkaubanduse ennetamisel.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teaduri Anna Markina sõnul, kes on ühtlasi projekti FLOW eestvedaja Eestis, on viimastel aastatel Euroopas ja ka mujal maailmas esile kerkinud juhtumeid, kus allhanketöid tegevaid inimesi on tööalaselt ära kasutatud. „Võõrtööliste õiguste kaitsmiseks ning ausa konkurentsi ja inimväärse töö edendamiseks on ettevõtetel kohustus hinnata oma alltöövõtuahelates töötajate ärakasutamise ja inimkaubanduse riski,“ rääkis Markina.

Euroopa Liidu rahastatud projekti FLOW käigus on nüüd koostatud kogumik „Tunne oma alltöövõtuahelat – abivahendid vastutustundlikule ettevõtjale“. Kogumiku andis välja Kriminaalpreventsiooni ja -kontrolli Euroopa Instituut (HEUNI) koos partneritega.

Kogumik ja selle juurde käiv normatiivse raamistiku juhend (ingl Normative Framework Guide) on mõeldud eelkõige ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes kasutavad madala kvalifikatsiooniga võõrtöölisi: alltöövõtjatele, tööjõu vahendajatele või ettevõtetele, kes tegutsevad riskisektorites, kus on tuvastatud töötajate ärakasutamist ja inimkaubandust. Samuti on need mõeldud riigihangete korraldajatele, ettevõtete sotsiaalse vastutuse ekspertidele ja mitmesugustele võrgustikele.

Ettevõtted leiavad kogumikust abi oma tarneahela juhtimiseks ning tööalase ärakasutamise ja inimkaubanduse ärahoidmiseks. Kogumikus on kirjeldatud töötajate ekspluateerimise ja inimkaubandusega seotud riske ning praktilisi töövahendeid, mis aitavad sellistes skeemides osalemist tõhusalt vältida. Nende töövahendite abil on lihtsam rakendada nõuetekohast hoolsust ja võtta konkreetseid meetmeid keerukate tarneahelavõrkude juhtimiseks eriti kohalikes, riiklikes ja Euroopa oludes.

Juhendis kirjeldatud meetmed hõlmavad

  • riskianalüüsi tegemist,
  • inimkaubandusevastase strateegia väljatöötamist,
  • lepinguliste partnerite hindamist,
  • konkreetsete lepingusätete koostamist ning
  • töökohtade hindamise korraldamist tööalase ärakasutamise ja inimkaubanduse riskide ennetamiseks ja käsitlemiseks.

Normatiivse raamistiku juhendis on kokku võetud kehtiv õigusraamistik ja kirjeldatud ettevõtete kohustusi inimõiguste alal.

Kogumik ja juhend on esialgu avaldatud elektrooniliste ingliskeelsete väljaannetena ning need saab alla laadida HEUNI veebilehelt. Bulgaaria-, eesti-, soome- ja lätikeelsed veebiversioonid ning paberväljaanded avaldatakse 2020. aasta teises pooles.

 

Kogumiku eestikeelne versioon on hetkel saadaval PDF-faili kujul.

Loe projekti kohta lähemalt HEUNI veebilehelt.

Lisateave: Anna Markina, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadur, 5557 3302, anna.markina@ut.ee