Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Baarmeni kutseeksami info

Tähelepanu!

Eesti hotellide ja restoranide liidu majutuse ja toitlustuse valdkonna kutse andja õigused lõppevad alates 01.03.2021 (Alus: Teeninduse KN otsus 25.01.2021 nr 6-4/25) ning uue kutse andja valimiseni (04.2021) võib kutse andmisega seotud küsimustega pöörduda Kutsekoja poole: kutsekoda@kutsekoda.ee või tel 679 17 00.

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

Teeninduse Kutsenõukogu on andnud Eesti Hotelli ja Restorani Liidu Kutsekomisjonile kutse andmise õiguse alates mai 2016 järgmistele kutsetele:

  • baarmen, tase 4
  • vanembaarmen, tase 5

Tasumäärad

Teeninduse Kutsenõukogu vaatas läbi ja kinnitas uue hinnakirja, mis hakkas kehtima 1.juuli 2017, baarmen tase 4; vanembaarmen tase 5.

KUTSETASUMÄÄRAD
Baarmen, tase 4 kutseomistamise tasu määraks 160 eurot (Töömaailm)
Vanembaarmen, tase 5 kutseomistamise tasu määraks 160 eurot (Töömaailm)
Duplikaattasu määr on 15 eurot

Atesteeritud kutseeksami keskused

  • EBA Koolituskeskus, Masina 11, Tallinn

Nõuded baarmeni kutseeksamikeskusele